• Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

    prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.
    harmonogram zapisów

    Data

    Etap zapisów/czynność rodzica

    od

    do

    4 kwietnia
    od godz. 12.00

     19 kwietnia
    do godz. 20.00

    Wypełnienie wniosku w systemie.
    Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.  

    *dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;

    * dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

    4 kwietnia
    od godz. 12.00

    20 kwietnia
    do godz. 16.00

    Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

    UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

     

     

    10 maja

    godz. 13.00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

     

    10 maja

     

     

    24 maja

    Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

     

    30 maja

    godz. 13.00

     

    Informacja o przyjęciu dziecka

    Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

    Zapisy na wolne miejsca

    31 maja

    godz. 14.00

    Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

    1 czerwca

    godz. 9:00

    6 czerwca
    do 16:00

    Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

    7 czerwca

    8 czerwca

    Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
    na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

    9 czerwca od 15:00

    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

    10 czerwca

    godz. 16.00

    Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
    Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

     

    * przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych