• Konkurs matematyczno-językowy
     • Konkurs matematyczno-językowy

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w Dzielnicowym   Konkursie  matematyczno – językowym z elementami ekologii HAVE FUN WITH MATHS AND ECOLOGY zwyciężyli:

       

      I miejsce

      Le Van Nhi -  SP 238

      II miejsce

      Liliana Szpak – SP 225

      III miejsce - ex aequo

      Filip Szczesny – SP 25

      Maria Kowalska – SP 139

       

      Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów !!!

     • Otwarte soboty w Poradni

     • Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13

      zaprasza

      rodziców, nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych na cykl

      OTWARTYCH SOBÓT PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

      w dniach

      20, 27.11.2021 r. oraz 4.12.2021 r. 

      w  godzinach 9 - 14

      Indywidualne konsultacje odbywać się będą po telefonicznych zapisach, ze względu na ograniczenia związane z pandemią prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 22 631-57-73 lub 22 631 - 08 - 23  (poniedziałek – piątek
      w godzinach 9.00-19.00).

      20.11.2021 r.  ZAPRASZAMY RODZICÓW  NASTOLATKÓW

      Porozmawiamy o kondycji psychicznej młodych ludzi, ich potrzebach, możliwościach wsparcia, szczególnie w aspekcie  skutków pandemii. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów zajmujących się w poradni pomocą psychologiczną i psychoterapią.

      27.11 2021 r. ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ

      Nastoletni uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychoterapeutów i psychologów. Koniecznym warunkiem przyjęcia będzie pisemna zgoda rodziców na udział uczniów niepełnoletnich lub przyjście z rodzicami.

      04.12. 2021 r. ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI

      Proponujemy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą ze szkół w rejonie  naszej poradni.

      Wszystkie spotkania są bezpłatne.

      ZAPRASZAMY SERDECZNIE

       

     • .

     • Misie można przynosić do sali nr 9 do Pani Agnieszki Krasuskiej lub sali nr 8 do Pani Malwiny Wesserling. 

    • Boiska Szkolne
     • Boiska Szkolne

     • BOISKA SZKOLNE CZYNNE W GODZINACH:

       

      PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK   18.00 – 20.00

       

      SOBOTA – NIEDZIELA  (DNI ŚWIĄTECZNE)  10.00 – 20.00

     • Warsztaty on-line

     •  

      Szanowni Państwo,

      Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą. Jeśli uznają ją Państwo za wartościową, będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie poniższej informacji do szkół w Dzielnicy, aby z naszych warsztatów mogło skorzystać jak najwięcej osób.

      Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa: całe Grono Pedagogiczne i Rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach online Miesiąc dla Rodziny - Dziecko a pandemia, które odbędą się już w listopadzie. Zapisy trwają.

      Czas pandemii koronawirusa stawia rodzinę w świetle zupełnie nowych wyzwań. Wiele osób dostrzega negatywne konsekwencje lockdownów i zastanawia się jak z nimi walczyć.

      Nasze warsztaty są odpowiedzią na istotne problemy, które pozwoliła nam doprecyzować szczegółowa analiza obecnej sytuacji rodzin. Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyć będzie m.in. wyzwań związanych z powrotem dzieci do środowiska rówieśniczego, zmian w edukacji, a także relacji partnerskiej w obliczu tego trudnego czasu.

      Warsztaty składać się będą z dziesięciu internetowych konferencji, mają stanowić praktyczne i realne źródło wsparcia rodzin. Spotkania ze specjalistami z zakresu m.in. psychologii i pedagogiki mają pomóc uczestnikom odnaleźć się w nieustająco zmieniającej się rzeczywistości i zapewnić im poczucie sprawczości.

      Serdecznie zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów i przekazania informacji innym rodzicom.

      Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: https://wszystkoorodzinie.pl/warsztaty

      Nasz projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Po Pierwsze Rodzina.

      Jeśli uznają Państwo naszą inicjatywę za wartościową, będę wdzięczna za umieszczenie załączonego plakatu w Państwa placówce.

      Z wyrazami szacunku,

      Dorota Maria Nowak

     • Konkurs

     • Szkoła  Podstawowa  nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie zaprasza

      uczniów  wolskich szkół podstawowych klas II-VIII do wzięcia udziału

      w dzielnicowym interdyscyplinarnym  konkursie


      „PRZYSTANEK KULTURA”

      KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA.pdf


      REGULAMIN  KONKURSU      I. WSTĘP


      1.Organizator  konkursu:

      Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej                                                            

      ul. Syreny 5/7 ;  01-132 Warszawa


      II. CELE  OGÓLNE KONKURSU


      1. Kreatywne promowanie kultury połączone z diagnozą potrzeb w obszarze kultury

      2. Rozbudzanie twórczej aktywności, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży

      3. Integracja środowiska uczniów szkół wolskich

      4.  Budzenie ducha zdrowej rywalizacji


      III. ORGANIZACJA KONKURSU


      1. Adresaci konkursu: uczniowie wolskich szkół podstawowych klas II-VIII.

      2. Termin realizacji: październik - listopad 2021.

      3. Praca konkursowa: filmik, makieta, projekt graficzny lub inne (wg. wyobraźni               

          i pomysłów uczestników)

      Filmik – nagranie filmiku (3-5min), w którym uczestnik konkursu zaprezentuje swój pomysł dotyczący utworzenia instytucji, wydarzenia  lub miejsca  czyli „kulturalnego przystanku” jaki mógłby powstać  w naszej dzielnicy.

      Makieta lub projekt graficzny – przedstawiający instytucje lub miejsce, w którym można doświadczać, wystawiać prace, obcować z szeroko rozumianą kulturą.


      Uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 2 prace niepublikowane i nienagradzane nigdzie wcześniej. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła do której uczęszcza) oraz krótki opis co dana praca przedstawia.

      Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: skrzynkakorczakowska139@op.pl  lub osobiście do Organizatora tj. Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7 w Warszawie.

      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego.


      4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac  na wirtualnej wystawie pokonkursowej, stronie internetowej oraz Fb szkolnym.

      7. Informacje organizacyjne i wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej  oraz portalu Facebook Organizatora: https://sp139warszawa.edupage.org

      8. Dla Wszystkich Uczestników Konkursu oraz ich Opiekunów przewidziane są pamiątkowe  dyplomy, natomiast dla Laureatów nagrody rzeczowe.

      9. Nieodebrana nagroda przechodzi na własność organizatora po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia finału konkursu.


      IV. KOMISJA KONKURSOWA


      1. Komisję konkursową powołuje Organizator.
      2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


      V. HARMONOGRAM KONKURSU


      1. październik 2021 r. – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej oraz Fb  Organizatora

      2. do 15 października przyjmowanie zgłoszeń szkół wolskich do Konkursu- zgłoszenia należy przesyłać na adres: skrzynkakorczakowska139@op.pl

      3. 15 listopada 2021 r – ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych

      4. 24 listopada 2021  r – uroczysty finał konkursu.

      W zależności od sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia wyników Konkursu poprzez stronę internetową oraz Fb pod adresem https://sp139warszawa.edupage.org

      5. od 24 listopada –  wirtualna wystawa pokonkursowa

      Szczegółowe informacje pod nr. tel. 22 632 59 94 wew. 211


    • Konkurs matematyczno-językowy
     • Konkurs matematyczno-językowy

     • Drodzy Uczniowie.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie matematyczno-językowym z elementami ekologii: 'Have fun with maths and ecology'- wszystkich uczniów klas 6-7.

      Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, składa się z II etapów:

      Etap I (wierszyk)

      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę matematyczną z uwzględnieniem znajomości słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim (mile widziane nawiązanie do ekologii lub ochrony środowiska naturalnego). 
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 1 października 2021 r. do szkolnego  koordynatora konkursu.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na:
      • zgodności z tematyką, (2 pkt. )
      • poprawności gramatycznej, językowej i stylistycznej, (2 pkt. )
      • twórczym charakterze utworu, (2 pkt. )
      • związku tytułu utworu z treścią, (2 pkt. )
      • poziomie literackim pracy, (2 pkt. )
      • samodzielności i oryginalności wiersza. (2 pkt. )

       

      Etap II (filmik po angielsku: "lekcja odwrócona").

       

      • Osoby zakwalifikowane do II etapu nagrywają vloga – “lekcję odwróconą” o długości do 10 minut (nie mniej niż 5 minut) i przesyłają do koordynatora na adres e-mail: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com do 22 listopada 2021 r. 
      • Lekcja matematyki musi być poprowadzona w języku angielskim z wykorzystaniem rekwizytów najlepiej nawiązujących do ekologii z wykorzystaniem domowych zasobów.
      • Ocenie podlega:
      • oryginalność przygotowanego materiału, sposób przedstawienia
       i pomysłowość, ( 2 pkt. )
      • zgodność z tematyką, ( 2 pkt.)
      • poprawność gramatyczna i językowa, (2 pkt.)
      • dbałość o wymowę, (2 pkt.)
      • jak najpełniejsze wykorzystanie domowych zasobów (ekologia) do nagrania filmiku. ( 2 pkt.)

       

      NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY.

      NA UCZESTNIKÓW DYPLOMY I MAŁE UPOMINKI.

      W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

      mgr Sylwia Kantorowska i mgr Edyta Legut.

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      8.30 – kl. 7-8

      9.30 – kl. 4-6

      10.30  kl. 2-3

      11.30 kl. 0-1

      Klasy 2-8 spotykają się z wychowawcami w klasach. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

      Klasy 0-1 rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej. Rodzice mogą wejść do szkoły.

       

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

     •  

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

       

      Chcemy zaprosić Państwa do udziału w akcji szczepienia w szkołach z jednoczesną nadzieją na jak największe uczestnictwo Państwa i Państwa dzieci. W okresie pandemii wszyscy doświadczyliśmy zamknięcia w domach, izolacji oraz nauki zdalnej. W walce z tak inwazyjnym wirusem jedynym dostępnym narzędziem jakie mamy są szczepienia. Przed nami nowy rok szkolny i ryzyko ponownej traumy związanej z lockdownem . Dlatego, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w porozumieniu z Zarządem Dzielnicy Wola
      stworzy 10 mobilnych punktów szczepień w szkołach na Woli.

      Szczepienia odbywać się będą szczepionką firmy Pfizer/Biontech - szczepionka 2 dawkowa - jedyna zatwierdzona do szczepienia dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia o największym profilu bezpieczeństwa oraz mająca najwyższe wartości skuteczności (ok 95% przed ciężkim przebiegiem infekcji wariantem alfa tzw. wariantem brytyjskim oraz ok 87% przed ciężkim przebiegiem infekcji wariantem delta tzw. indyjskim (aktualnie dominującym).

      Mobilne punkty szczepień w szkołach będą zabezpieczone przez zespoły medyczne (w skład którego wchodzi lekarz - kwalifikujący do szczepienia, pielęgniarka - wykonująca iniekcje oraz ratownik medyczny pomagający państwu w razie jakiś pytań czy wątpliwości). Punkt będzie całkowicie zabezpieczony od strony medycznej oraz merytorycznej. Po drugiej dawce, która będzie miała miejsce w tym samym punkcie szczepień, otrzymacie Państwo Unijny Certyfikat Covid.

      Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o chęci szczepienia przeciw Covid-19 i przesłanie jej do 10 sierpnia br. za pośrednictwem Librusa lub na adres mailowy szkoły: sp139@edu.um.warszawa.pl

      O dalszych krokach akcji szczepionkowej, w tym miejscu, gdzie konkretnie będziecie Państwo szczepieni, zostaniecie poinformowaniu w następnym komunikacie.

      Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Państwa dzieci do mobilnych punktów szczepień w szkołach.

      Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami uda nam uniknąć nauki zdalnej w przyszłym roku szkolnym.

     • Lato w mieście

     • W  naszej szkole od 28 czerwca do 16 lipca trwa Warszawska Akcja „Lato w mieście”.

      Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji i ciekawych zajęć realizowanych w serdecznej atmosferze.

      Będą to realizowane na terenie placówki:- zajęcia plastyczne,- zabawy muzyczne,- gry i zabawy integracyjne,- zajęcia czytelnicze,- zajęcia komputerowe,- gry planszowe i budowle z klocków,- gry i zabawy ruchowe 

      Ponadto przewidziane są wyjściach poza teren szkoły, ale będą one dostosowane do sytuacji epidemiologicznej   i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Zapraszamy!

    • .
     • .

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      Godz.8.30    -   klasy 8  w  sali gimnastycznej

      Godz.9.30     – klasy 7

      Godz.10.00    - klasy 6

      Godz.10.30   – klasy 4-5

      Godz.11.00   – klasy 1-3

       

     • Lato w mieście

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 na stronie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 nastąpi publikacja ofert Feryjnych Punktów Zajęć Specjalistycznych.

      Wszystkie informacje dostępne będą na stronie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście 2021” https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action.

      Z poważaniem

      Ewa Wocial

      Kierownik

      Referatu Realizacji Zadań Oświatowych

      w Wydziale Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Wola

       

     • Budżet Obywatelski - głosowanie

     • Szanowni Państwo!

      Od dzisiaj można zagłosować na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego. Dwie uczennice naszej szkoły: Ala Madembo i Natalia Furmanek, oraz mama naszych uczniów - Pani Hałasiewicz napisały projekty, które mogą być realizowane na terenie naszej szkoły. Są to projekty:

      - nr 50 (MusicaLOVE - warsztaty z aktorstwa, śpiewu i tańca dla dzieci i młodzieży)

      - nr 53 (Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży)\

      - nr 87 (Lekcje angielskiego dla dzieci z klas 2-4)

      Bardzo prosimy o poparcie naszych projektów. Głosować mogą również dzieci i młodzież (jest potrzebny nr PESEL).

      Głosować można na stronie https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome do 30 czerwca br

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
 • Galeria zdjęć

   brak danych