• Certyfikat
     • Certyfikat

     • Szanowni Państwo,

      z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła ponownie otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na okres 5 lat.Jest to ogromne wyróżnienie dla nas, jak również satysfakcja, że nasza praca została doceniona.Dziękujemy Państwu za współpracę oraz wspieranie naszych działań.Pragnę przypomnieć, że w szkole funkcjonuje Zespół Promocji Zdrowia- informacje związane z tematyką ogólnie pojętego zdrowego trybu życia znajdą Państwo na stronie szkoły.

    • Konkurs plastyczno-przyrodniczy
     • Konkurs plastyczno-przyrodniczy

     • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (40 gmin) do udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczym „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”.

      Warszawa i okolice  to dynamicznie rozwijająca się europejska metropolia. To również serce Mazowsza, które może poszczycić się bogatą przyrodą. Sama Warszawa, jak i otaczające ją miasteczka i wsie mają wiele do zaoferowania odwiedzającym je gościom chcącym odpocząć na łonie natury lub aktywnie i sportowo spędzić czas na świeżym powietrzu. Większość z tych atrakcyjnych miejsc objęta została wsparciem Unii Europejskiej – podkreślenie tego aspektu będzie dodatkowym atutem pracy.

      Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy na wzór kartki z przewodnika (format A4), zawierającej np. ilustrację, zdjęcia i opis wspaniałego miejsca godnego polecenia na wycieczkę w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). Ważnym aspektem jest to, by wycieczka miała charakter ekologiczny lub sportowy i oferowała czas spędzony „bez prądu”: na rowerze, kajaku, spacerując, itp.

       Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

      •          I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0 – 3

      •          II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4 – 8

      •          III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

      Na Autorów najlepszych prac czekają:
      •         natychmiastowe aparaty fotograficzne Fujifilm instax,
      •         czytniki do e-booków Kindle,
      •         słuchawki bezprzewodowe JBL!

      Prace w formacie .pdf lub .jpg. oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl z tytułem wiadomości „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej” (Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB).

      Prace należny przesłać do 23 października 2020 roku.

      Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 października  2020 roku.
      Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie - http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-wycieczka-ekologiczna-po-zielonej-metropolii-warszawskiej

       

       

       

     • Zajęcia z programowania

     • Zajęcia z programowania

      • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszaw
      • Dodatkowa rekrutacja
       • KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf
       • Regulamin_zajec_z_programowania.pdf​​​​​​​        REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

        „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


       • Organizatorem zajęć jest  Urząd Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy, zwany w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
       • Bezpłatne zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020.
       • Informacja o godzinach otwarcia sekretariatu znajduje się na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu znajduje się na stronie internetowej szkoły.
       • Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
       • Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową przerwą w połowie zajęć.
       • Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
       •  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
       • Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
       • O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
       • Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
       • Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
       • Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie, a także zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
       • Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i że będzie się do niego stosował.
       • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie
       • Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
       •  Zajęcia  prowadzone są od 14 września 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. (jeżeli termin zajęć będzie przedłużony, zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie).
       • Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem: grupa pierwsza – poniedziałki  145-17.45, grupa druga – środy 15.45-17.45.
       • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
       • Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież  w wieku od 10-16 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
       • Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie, w godzinach pracy sekretariatu.


        Zapoznałem się z powyższym regulaminem i będę się do niego stosował        Warszawa ………………………………………………………………………….

        Data i podpis uczestnika


    • Rada Dzieci i Młodzieży
     • Rada Dzieci i Młodzieży

     • Szanowni Uczniowie,

      informuję o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

      Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

      Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

      Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

       

      Z wyrazami szacunku

      Piotr Gajewski

      Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

       

    • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”
     • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

     • REGULAMIN KONKURSU

      pod hasłem „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

       

      Organizatorem wewnątrzszkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej

      Szkolnym koordynatorem jest:

      • Nauczyciel matematyki  - Sylwia Kantorowska

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI

      1. Cel i tematyka konkursu:
      • Propagowanie nauki tabliczki dzielenia.
      • Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
      • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
      • Inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki dzielenia.
      1. Kategorie konkursu :

      Konkurs prowadzony będzie w jednej kategorii:

      • prace uczniów klas IV – VI
      1. Warunki uczestnictwa :
      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę która ma na celu pomoc w przyswojeniu tabliczki dzielenia.
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 25 września 2020 r. do szkolnego  koordynatora konkursu Sylwii Kantorowskiej w formie elektronicznej – w postaci filmiku, nagranego na płycie, ewentualnie przesłanie na adres e-mail: syla348@wp.pl . (Pliki muszą być wolne od wirusów)
      • Wierszyk powinien być wyrecytowany według zasad poprawnej polszczyzny,  a działania matematyczne prawidłowe. Proszę o zadbanie o odpowiednie otoczenie i rekwizyty.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na: zgodności z tematyką, twórczym charakterze utworu, poprawności stylistycznej i językowej, związku tytułu utworu z treścią, poziomie literackim pracy, samodzielności i oryginalności wiersza.
      1. Organizacja konkursu :
      • Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową,
      • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu ,
      • Wyniki konkursu zostaną podane 2 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.
      • Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 2 października, w dniu w którym obchodzić będziemy Światowy Dzień  Tabliczki Mnożenia.
      • Każdy kto weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę celujący z matematyki oraz nagrodę rzeczową.
      1. Inne postanowienia :
      • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie wizerunku i prac konkursowych w celach promocyjnych szkoły.
      • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

       

     • Europejski Dzień Języków

     • Od 2001 roku obchodzony jest corocznie 26 września Europejski Dzień Języków. Od kilku lat organizujemy obchody tego wydarzenia w naszej szkole. W tym roku proponujemy wszystkim zabawę, w której warto wziąć udział. Prosimy aby wszyscy uczniowie klas starszych nagrali krótki (np. jednominutowy) filmik.

      Zasady zabawy:

      • Każda klasa losuje inny język;
      • Wszyscy uczniowie w klasie przygotowują filmik, w którym powiedzą kilka dowolnych zdań w wylosowanym języku, zaśpiewają, podadzą ciekawostkę, itp.;
      • Wraz z wychowawcą uczniowie wybierają najciekawszy filmik w klasie;
      • Do 18 września wychowawcy przekazują wybrane filmiki nauczycielom języków obcych;
      • Wybrane filmiki zostają umieszczone na stronie szkoły;
      • Wszyscy uczestnicy zabawy dostają 10 punktów, klasowi zwycięscy  20.

      Świętuj  razem z nami i weź udział w zabawie!

       

       

       

       

       

     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY


     • Procedury bezpieczeństwa pracy Świetlicy

      W Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie

      obowiązujące w r. szk.2020/2021

      w stanie zagrożenia epidemicznego 

      zalacznik 1 oswiadczenie rodzica o zapoznaniu sie z procedurami. pdf

      zalacznik 2 oswiadczenie rodzica o zapoznaniu sie z procedurami. pdf      Postanowienia ogólne:

      • W placówce stosuje się wytyczne i rozporządzenia MEN, MZ i GIS obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w czasie zagrożenia epidemicznego.
      • SP 139 w Warszawie organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej na piśmie (dostarczyli do szkoły stosowne dokumenty drogą elektroniczną lub osobiście).
      • Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do świetlicy w okresie trwania pandemii, składają stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).
      • W sytuacji, gdy konieczne będzie zwiększenie obostrzeń sanitarnych i ograniczenie ilości uczniów
       w szkole, pierwszeństwo do opieki nad dziećmi będą mieli pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rodzice ci wypełniają załącznik nr 2).
      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Rodzice przyprowadzający dziecko zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
      • Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia przy wejściu do szkoły i w trakcie trwania opieki. 
      • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
       O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      • Na czas pracy placówki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
      • Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz. Osoby te muszą przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

      Organizacja zajęć świetlicowych:

      • Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.30.
      • Grupy świetlicowe mają przydzielone sale i opiekunów.
      • Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają ze sprzętów i przedmiotów, które można łatwo dezynfekować oraz materiałów jednorazowych lub własnych przyborów szkolnych.
      • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
      • Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

      Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły:

      • Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w szkole przestrzeni wspólnej.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować wszelkie środki ostrożności (dystans społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
      • Wyznaczony pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
       Gdy temperatura jest w normie (do 37,5 ºC), rodzic opuszcza szkołę, a dziecko wchodzi do strefy zamkniętej, przebiera się i idzie do sali zajęć.
      • Odbiór dziecka z budynku odbywa się podobnie – rodzice nie wchodzą do strefy zamkniętej, dezynfekują ręce, mają na twarzy osłonę, zachowują dystans społeczny.
      • Osoba odbierająca dziecko przedstawia się wyznaczonemu pracownikowi szkoły (w razie potrzeby może być poproszona o dokument ze zdjęciem) oraz wypełnia dokument odbioru ucznia ze szkoły.
      • Dziecko jest proszone z sali zajęć, ubiera się w szatni  i wychodzi z rodzicem/opiekunem ze szkoły.
      • Jeżeli dzieci będą na powietrzu, rodzic/opiekun zachowuje bezpieczny dystans od nauczyciela,
       ma osłonę twarzy.


       Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

      • Osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
      • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
      • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.


      Żywienie:

      • Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe mogą korzystać z posiłków i napojów przygotowanych przez stołówkę szkolną lub przyniesionych z domu.
      • Posiłki spożywają w wyznaczonych, zdezynfekowanych miejscach.
      • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki
       do stołówki wg ustalonego harmonogramu.     • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

     •  

      Procedury bezpieczeństwa   

      W Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie

      obowiązujące w od 1 września 2020r.w stanie zagrożenia epidemicznego 

       

      Postanowienia ogólne:

      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Rodzice zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania.
      • Przy wejściu do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury . W przypadku wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C  uczeń zostaje odizolowany, a następnie informuje się rodziców.
      • Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem i  dezynfekują. 
      • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
      • Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach we wszystkich pomieszczeniach wspólnych i salach lekcyjnych.

       

      • Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w szkole przestrzeni wspólnej.

      Muszą równie przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących w szkole (dystans społeczny – min. 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

       

      Organizacja zajęć:

      • Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach.
      • Maseczki/przyłbice są obowiązkowe w przestrzeni wspólnej ( korytarz, szatnia, stołówka, toaleta).
      • Sugerowane jest używanie przyłbic.
      • Uczniowie klas 0-3 wchodzą wejściem od strony szatni i rozbierają się w wyznaczonych boksach.
      • Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych ( we wrześniu z pominięciem szatni).
      • W czasie pobytu w szkole uczniowie przemieszczają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
      • Uczniowie podczas zajęć ­­korzystają ze sprzętów i przedmiotów, które można łatwo dezynfekować i własnych przyborów szkolnych.
      • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi .
      • Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu uczniów.
      • Przerwy między lekcjami będą organizowane tak, by zminimalizować liczbę uczniów na korytarzu.
      • W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie przychodzą na posiłki
       do stołówki wg ustalonego harmonogramu.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     •  

      Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020 roku

       Uczniowie  zbierają  się  na  dziedzińcu  szkoły przy  oznakowanych   stanowiskach.

                             klasy 7-8      godz.8.30

                             klasy 6         godz.9.15

                             klasy 4-5      godz.10.00

                             klasy 2-3      godz.10.45

                             klasy 0-1      godz.11.30

                                                                       

       

     • Stypendia

     • Szanowni Państwo,

       

      uprzejmie informuję, że 26 czerwca br. rozpoczęły się nabory wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – adresowane do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.

      Szczegóły: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

       

      Jednocześnie informuję, że w 2020 roku został uruchomiony pilotaż Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), za pośrednictwem którego od bieżącej edycji można wypełniać wnioski o ww. stypendia.

      Dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia  

      Z poważaniem

       

      Mariola Zielińska

      Naczelnik

      Wydziału Oświaty i Wychowania

      dla Dzielnicy Wola

    • Wyniki Konkursu "Lekki Klik i Pan Cyk"
     • Wyniki Konkursu "Lekki Klik i Pan Cyk"

     • KONKURS LITERACKO – FOTOGRAFICZNY

      LEKKI KLIK (czyli NOTATNIK UCZNIOWSKI Z CZASÓW ZARAZY)   I PAN CYK”

       

      Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Wszystkim Uczestnikom Konkursu.

       

      Laureaci Konkursu „Lekki Klik i Pan Cyk”

      Część literacka konkursu:  „LEKKI KLIK, czyli notatnik uczniowski z czasów zarazy”

      I miejsce                                                                                                                                    

      Maja Książek   

      Zuzanna Bałasińska

      II miejsce                                                                                         

      Ola Jarząbek   

      Alicja Lorek

      III miejsce                                                                            

      Kinga Wójcik

      Wyróżnienia:                        

      Kuba Kiszakiewicz                               

      Sebastian Gulczak             

      Rafał Frankowski               

       Natalia Furmanek    

      Tymoteusz Sinkowski               

       Patryk Łukasiewicz

      Część fotograficzna konkursu: PAN CYK (czyli fotograf domowy;))

       

      I miejsce           

        Cyprian Lukasek

      II miejsce               

       Weronika Ciszek

      III miejsce                                                                             

      Patryk Łukasiewicz

      Wyróżnienia                                                             

       Ania Frankowska                                                           

       Maja Kępczyńska                                                         

      Zofia Hałasiewicz

       

      Wszystkich Laureatów serdecznie zapraszamy po dyplomy uznania oraz nagrody w dniu 23 czerwca 2020 roku, w godz. 10.00 -13.00.  Ze względu na obecną sytuację, nie jest przewidziane uroczyste zakończenie Konkursu.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Kangur - wyniki
     • Kangur - wyniki

     • Z przyjemnością chcielibyśmy zawiadomić, iż są wyniki konkursu KANGUR matematyczny:

      Najwyższą ilość punktów z wynikiem bardzo dobrym zdobył Patryk Soral – kl. Ve-

      Wyróżnienia (w swojej kategorii wiekowej):

      Maja Jaboun – kl. II a

      Rafał Frankowski – kl. IV a

      Zuzanna Bałasińska – kl. V e

      Ewa Tasior – kl. V b

      Maria Kowalska – kl. V b

      Natalia Furmanek – kl. VI c

      Jakub Wierzbicki – kl. VI b

      Michał Więcław –  kl. VII a

      Michał Pawłowski – kl. VII a

      Tymon Jedliński – kl. VII a

      Tymoteusz Bartczak – kl. VIII a

       

      Serdecznie GRATULUJEMY!!! 😊

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych