• Konkurs Fotograficzny
     • Konkurs Fotograficzny

     • Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego organizatorem jest Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ul. Spokojnej 13.

      To już XIX edycja tego konkursu, którego bohaterem jest każdorazowo Warszawa. Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Blaski i cienie mojej kochanej Warszawy”.

      Interesują nas obrazy miasta postrzegane przez Młodych Warszawiaków. Z pewnością warto wybrać się z aparatem fotograficznym na spacer po swoim mieście i pokazać z własnej perspektywy wiele jego oblicz.

      Organizatorzy

       

     • Wyniki konkursu PINGWIN

     • W dniu 24. 11.2020 r. został przeprowadzony w formie online Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PINGWIN. W konkursie brali udział uczniowie naszej szkoły z  klas IV – VIII, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

      W szczególności pragniemy pochwalić się najwyższymi notami, które osiągnęli:

      Tadeusz Kozłowski – 7 miejsce ( klasy V) – dyplom wyróżnienia

      Tymon Jedliński – 6 miejsce ( klasy VIII ) – dyplom wyróżnienia

      Zwycięzcom gratulujemy!!!

     • List do Rodziców

     • Szanowni Państwo,

      przekazujemy list Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy skierowany do rodziców dzieci obecnie jeszcze  5-letnich, promujący wolskie oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

       

       

       

     • ZIMA W MIEŚCIE

     • Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
      z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
      do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

    • Zima w mieście
     • Zima w mieście

     •  

      Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

       

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
      i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
      z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
      z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
      do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

       

    • Konkurs
     • Konkurs

     • Z radością informuję, że nasza drużyna w składzie:

      - Nyengeterai Madembo

      - Michał Więcław

      - Michał Pawłowski

      uzyskała II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym organizowanym przez SP 221.

      Gratulacje,

      Justyna Balcarek  

    • Regulamin lekcji on-line
     • Regulamin lekcji on-line

     •  

      „REGULAMIN  LEKCJI  ON-LINE”

       

      Regulamin dla uczniów klas 4–8 mający na celu jak najbardziej efektywne prowadzenie lekcji on-line.

       

      Obowiązuje od 26.10.2020r. do odwołania.

       

       

      1. Lekcje on-line odbywają się zgodnie z planem lekcyjnym.

       

      1. Przed lekcją on-line należy przygotować miejsce pracy.
      1. Uczeń zachowuje odpowiednią postawę.
      2. Uczeń zapoznaje się z informacjami podanymi przez nauczyciela i przygotowuje odpowiednie materiały i pomoce.
      3. Uczeń musi mieć stworzone odpowiednie warunki do nauki (cisza, spokój).

       

      1. W czasie lekcji on-line.
       1. Mikrofony są wyłączone – włączane są na polecenie nauczyciela.
       2. Kamery powinny być włączone.
       3. Uczeń nie przemieszcza się po pokoju/domu.
       4. Zalogowanie się do lekcji on-line nie jest równoznaczne z obecnością na zajęciach. Uczeń musi być aktywny i w każdej chwili gotowy do odpowiedzi na pytanie nauczyciela.

       

      1. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania „Regulaminu lekcji on-line”.

      Uczeń łamiący zasady lekcji zdalnej otrzymuje ujemne punkty zgodnie z „Regulaminem punktowej oceny zachowania”.

       

       

      „Regulamin lekcji on-line” może ulegać zmianom, mającym na celu zwiększenie efektywności pracy uczestników zdalnych lekcji. O wszelkich zmianach uczniowie będą poinformowani drogą pisemną i podczas umówionego spotkania on-line.

       

     • Akcja "Tusz do paki"

     • Uwaga! Uwaga!

      Rozpoczynamy akcję TUSZ DO PAKI. Zużyte opakowania po tuszach do drukarek atramentowych (nie tonery) można od środy przynosić do szkoły. Pojemniki będą się znajdowały przy wejściu do szkoły i na korytarzach. Szczegóły w filmie:https://www.youtube.com/watch?v=QIDkQnlcfBQ

      Fundusze z recyklingu po opakowaniach tuszy będą przeznaczone na karmę dla zwierząt w schroniskach.

    •  „Z tabliczką dzielenia za pan brat”
     •  „Z tabliczką dzielenia za pan brat”

     • Szanowni Państwo, drogie Dzieci!

      Z ogromną przyjemnością i satysfakcją w dniu X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia ogłaszamy wyniki konkursu matematycznego       „Z tabliczką dzielenia za pan brat”.

       

      Prace nagrodzone:

      I miejsce – Rafał Frankowski – kl V A

      II miejsce – Kinga Grochowska – kl IV C
      Na III miejscu uplasowały się ex aequo –

      Kornelia Karaczewska – kl IV B i Julia Kusztal – kl IV A

       

      Prace wyróżnione :

      – Julia Święcka  - kl IV A

      – Dominika Zychewicz – kl V B

      – Karol Witkowski – kl VI B

       

      Zwycięzcom GRATULUJEMY  i życzymy kolejnych sukcesów

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych