• Zajęcia z programowania

     • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszawie

      KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf​​​​​​​


      REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

      „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


      1. Organizatorem zajęć jest Dzielnica Wola  m. st. Warszawy, zwana w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
      2.  Zajęcia, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020
      3. Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
      4.  Zajęcia prowadzone są od 9 marca 2020 r. do 18 grudnia 2020r., z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
      5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
      6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
      7. Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież oraz  w wieku od 10-16 lat, zwani dalej „Uczestnikami”.
      8. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie w godzinach pracy sekretariatu informacja na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      9. Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu pojawi się na stronie internetowej szkoły najpóźniej 2 marca 2020.
      10. Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
      11. Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową w połowie zajęć.
      12. Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
      13.  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
      14. Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
      15. O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
      16. Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
      17. Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
      18. Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie i zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
      19. Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
      20. Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      21. Uczestnik  na pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, że będzie się stosował do niniejszego regulaminu.
      22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie


    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Zapraszamy Rodziców do dekoracji sali gimnastycznej na bal karnawałowy w poniedziałek - 24 lutego o godz. 20.00.

      Dziękujemy

    • Konkurs Matematyczny
     • Konkurs Matematyczny

     •        22. 10.2019 r. W naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PINGWIN. W konkursie brali udział uczniowie klas

      IV – VIII, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

      W szczególności pragniemy pochwalić się najwyższymi notami, które osiągnęli:

      Anna Dyduch – VI miejsce ( klasy IV) – dyplom wyróżnienia

      Oliwia Hańska – IX miejsce ( klasy VI ) – dyplom wyróżnienia

      Tymoteusz Bartczak – IV miejsce ( klasy VIII) – dyplom wyróżnienia

       

      Zwycięzcom gratulujemy!!!

       

    • Zima w mieście
     • Zima w mieście

     • Szanowni Państwo,

      nasza szkoła uczestniczy w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2020” realizowanym w czasie ferii zimowych od 10 do 23 lutego 2020 r. Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2020 w elektronicznym systemie zgłoszeń znajdującym się pod adresem internetowym https://liblink.pl/t8Ayz3JO7J rozpoczynają się w dniu:

      14 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 i trwają do 21 stycznia 2020 do godz. 12.00.

      Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty w wysokości: 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł dziennie za posiłki.

      Informacje na temat terminów znajdują się poniżej w pliku do pobrania pod nazwą Harmonogram zapisów "Zima w Mieście" 2020.pdf.

      https://liblink.pl/jnAanZRNQm

      Koordynatorem akcji na naszej szkole jest pani Agnieszka Krasuska

     • .

     •   Życzymy szczęśliwych, rodzinnych, pełnych magii i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  i sukcesów w 2020 roku.

     • Opieka stomatologiczna

     • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp.zo.o. sprawować będzie opiekę stomatologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 139 w gabinecie stomatologicznym przy ul. Binieckiego 6.

       

    • Talent Woli
     • Talent Woli

     • Dnia 11.12.2019r. odbyła się Gala Tytułu „Talent Woli 2019”.

      Filip Błaszczak uczeń kl.5d został laureatem konkursu „Talent Woli” w kategorii otwartej – modelarstwo.

      Wiktoria Frejek uczennica kl.4a została nominowana do konkursu „Talent Woli w kategorii sport – judo.

      Serdecznie gratulujmy sukcesu!

    • KIERMASZ ADWENTOWY
     • KIERMASZ ADWENTOWY

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym, tradycyjnym kiermaszu adwentowym organizowanym przez Radę Rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów - mieszkańców Woli. Można będzie zobaczyć jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły, ozdobić barwnie bombki, popróbować sił w technice decoupage, własnoręcznie skonstruować kartkę świąteczną, udekorować pierniki, skosztować świątecznych specjałów przyrządzonych przez dzieci i rodziców. Nowością na naszym kiermaszu jest możliwość nabycia ekologicznych woreczków zakupowych oraz ponowna akcja zapisania się na listę potencjalnych dawców szpiku (akcja pod patronatem DKMS). ZAPROŚCIE DO NAS KREWNYCH, ZNAJOMYCH I SĄSIADÓW.

      ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

       

     • Gratulacje

     • Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów. Cieszymy się i gratulujemy Wiktorii Frejek osiągnięć w judo.

     • Szkolny Festiwal Talentów

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
      Rozpoczynamy nabór uczestników u do Szkolnego Festiwalu Talentów.
      Jeśli chcesz zaprezentować swoje talenty, uzdolnienia i umiejętności: sportowe, artystyczne (śpiew, taniec, gra na instrumencie, recytacja), plastyczne lub inne (kategoria otwarta), czekamy na Twoje zgłoszenie do 20 grudnia. Szczegółowe informacje u wychowawczy klasy lub w Bibliotece szkolnej.
      E. Niedzielska M. Brędel

    • Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją
     • Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     • Posiadamy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom
      z Dysleksją. I staramy się o jego przedłużenie.

      Zatem po raz kolejny  w naszej szkole :

      Szkolny  Tydzień Świadomości Dysleksji 2019
      Tegoroczny Tydzień Świadomości Dysleksji zaplanowany jest na dni od 25 do 29 listopada.  Przebiegać on będzie pod hasłem:

      Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją

      W związku z powyższym szkoła przygotowała szereg działań, pozwalających lepiej poznać trudności z jakimi borykają się dzieci z dysleksją, a tym samym zbliżyć się do nich.

      Celem jest  zwiększenie świadomości występowania specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ale przede wszystkim zachęcenie uczniów naszej szkoły do aktywności literackiej, ortograficznej, czytelniczej.
      Ważnym elementem przedsięwzięcia jest  podkreślenie, ze dysleksja nie przeszkadza w osiąganiu życiowych sukcesów.

      Działania planowane w ramach obchodów  Tygodnia Świadomości Dysleksji:

      1. Już 26 listopada o godz.17.30 pedagog szkolny wygłosi dla Rodziców klas 4-5 prelekcję na temat dysleksji rozwojowej, rozpoznawania, pracy w domu z uczniem z dysleksją.

      2. Ogłoszenie wewnątrzszkolnego  konkursu  literackiego - "O człowieku, który pokonał własną słabość" (forma opowiadania).
      3.Przeprowadzenie w klasach 6-8  dyktanda mającego na celu wyłonienie Mistrzów Ortografii.
      3. Przeprowadzenie w klasach 0  akcji: "Poczytam Ci, młodszy Kolego”.
      4. Wykonanie plakatów "Słynni dyslektycy" .
      5. Przeprowadzenie w klasach czwartych i piątych lekcji wychowawczych "Dyslektycy są wśród nas".

      6.Wykonanie tematycznych gazetek.

      7. W klasach 1-3 podczas zebrań wychowawcy przeprowadzą z rodzicami  pogadanki na temat dysleksji .

      8.Konsultacje ze specjalistami.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
 • Galeria zdjęć

   brak danych