• Konkurs matematyczno-językowy
     • Konkurs matematyczno-językowy

     • Drodzy Uczniowie.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie matematyczno-językowym z elementami ekologii: 'Have fun with maths and ecology'- wszystkich uczniów klas 6-7.

      Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, składa się z II etapów:

      Etap I (wierszyk)

      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę matematyczną z uwzględnieniem znajomości słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim (mile widziane nawiązanie do ekologii lub ochrony środowiska naturalnego). 
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 1 października 2021 r. do szkolnego  koordynatora konkursu.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na:
      • zgodności z tematyką, (2 pkt. )
      • poprawności gramatycznej, językowej i stylistycznej, (2 pkt. )
      • twórczym charakterze utworu, (2 pkt. )
      • związku tytułu utworu z treścią, (2 pkt. )
      • poziomie literackim pracy, (2 pkt. )
      • samodzielności i oryginalności wiersza. (2 pkt. )

       

      Etap II (filmik po angielsku: "lekcja odwrócona").

       

      • Osoby zakwalifikowane do II etapu nagrywają vloga – “lekcję odwróconą” o długości do 10 minut (nie mniej niż 5 minut) i przesyłają do koordynatora na adres e-mail: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com do 22 listopada 2021 r. 
      • Lekcja matematyki musi być poprowadzona w języku angielskim z wykorzystaniem rekwizytów najlepiej nawiązujących do ekologii z wykorzystaniem domowych zasobów.
      • Ocenie podlega:
      • oryginalność przygotowanego materiału, sposób przedstawienia
       i pomysłowość, ( 2 pkt. )
      • zgodność z tematyką, ( 2 pkt.)
      • poprawność gramatyczna i językowa, (2 pkt.)
      • dbałość o wymowę, (2 pkt.)
      • jak najpełniejsze wykorzystanie domowych zasobów (ekologia) do nagrania filmiku. ( 2 pkt.)

       

      NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY.

      NA UCZESTNIKÓW DYPLOMY I MAŁE UPOMINKI.

      W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

      mgr Sylwia Kantorowska i mgr Edyta Legut.

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      8.30 – kl. 7-8

      9.30 – kl. 4-6

      10.30  kl. 2-3

      11.30 kl. 0-1

      Klasy 2-8 spotykają się z wychowawcami w klasach. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

      Klasy 0-1 rozpoczęcie roku w sali gimnastycznej. Rodzice mogą wejść do szkoły.

       

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

     •  

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

       

      Chcemy zaprosić Państwa do udziału w akcji szczepienia w szkołach z jednoczesną nadzieją na jak największe uczestnictwo Państwa i Państwa dzieci. W okresie pandemii wszyscy doświadczyliśmy zamknięcia w domach, izolacji oraz nauki zdalnej. W walce z tak inwazyjnym wirusem jedynym dostępnym narzędziem jakie mamy są szczepienia. Przed nami nowy rok szkolny i ryzyko ponownej traumy związanej z lockdownem . Dlatego, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w porozumieniu z Zarządem Dzielnicy Wola
      stworzy 10 mobilnych punktów szczepień w szkołach na Woli.

      Szczepienia odbywać się będą szczepionką firmy Pfizer/Biontech - szczepionka 2 dawkowa - jedyna zatwierdzona do szczepienia dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia o największym profilu bezpieczeństwa oraz mająca najwyższe wartości skuteczności (ok 95% przed ciężkim przebiegiem infekcji wariantem alfa tzw. wariantem brytyjskim oraz ok 87% przed ciężkim przebiegiem infekcji wariantem delta tzw. indyjskim (aktualnie dominującym).

      Mobilne punkty szczepień w szkołach będą zabezpieczone przez zespoły medyczne (w skład którego wchodzi lekarz - kwalifikujący do szczepienia, pielęgniarka - wykonująca iniekcje oraz ratownik medyczny pomagający państwu w razie jakiś pytań czy wątpliwości). Punkt będzie całkowicie zabezpieczony od strony medycznej oraz merytorycznej. Po drugiej dawce, która będzie miała miejsce w tym samym punkcie szczepień, otrzymacie Państwo Unijny Certyfikat Covid.

      Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o chęci szczepienia przeciw Covid-19 i przesłanie jej do 10 sierpnia br. za pośrednictwem Librusa lub na adres mailowy szkoły: sp139@edu.um.warszawa.pl

      O dalszych krokach akcji szczepionkowej, w tym miejscu, gdzie konkretnie będziecie Państwo szczepieni, zostaniecie poinformowaniu w następnym komunikacie.

      Serdecznie zapraszamy Państwa oraz Państwa dzieci do mobilnych punktów szczepień w szkołach.

      Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami uda nam uniknąć nauki zdalnej w przyszłym roku szkolnym.

     • Lato w mieście

     • W  naszej szkole od 28 czerwca do 16 lipca trwa Warszawska Akcja „Lato w mieście”.

      Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji i ciekawych zajęć realizowanych w serdecznej atmosferze.

      Będą to realizowane na terenie placówki:- zajęcia plastyczne,- zabawy muzyczne,- gry i zabawy integracyjne,- zajęcia czytelnicze,- zajęcia komputerowe,- gry planszowe i budowle z klocków,- gry i zabawy ruchowe 

      Ponadto przewidziane są wyjściach poza teren szkoły, ale będą one dostosowane do sytuacji epidemiologicznej   i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Zapraszamy!

    • .
     • .

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      Godz.8.30    -   klasy 8  w  sali gimnastycznej

      Godz.9.30     – klasy 7

      Godz.10.00    - klasy 6

      Godz.10.30   – klasy 4-5

      Godz.11.00   – klasy 1-3

       

     • Lato w mieście

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 na stronie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 nastąpi publikacja ofert Feryjnych Punktów Zajęć Specjalistycznych.

      Wszystkie informacje dostępne będą na stronie zgłoszeń do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście 2021” https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action.

      Z poważaniem

      Ewa Wocial

      Kierownik

      Referatu Realizacji Zadań Oświatowych

      w Wydziale Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Wola

       

     • Budżet Obywatelski - głosowanie

     • Szanowni Państwo!

      Od dzisiaj można zagłosować na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego. Dwie uczennice naszej szkoły: Ala Madembo i Natalia Furmanek, oraz mama naszych uczniów - Pani Hałasiewicz napisały projekty, które mogą być realizowane na terenie naszej szkoły. Są to projekty:

      - nr 50 (MusicaLOVE - warsztaty z aktorstwa, śpiewu i tańca dla dzieci i młodzieży)

      - nr 53 (Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży)\

      - nr 87 (Lekcje angielskiego dla dzieci z klas 2-4)

      Bardzo prosimy o poparcie naszych projektów. Głosować mogą również dzieci i młodzież (jest potrzebny nr PESEL).

      Głosować można na stronie https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome do 30 czerwca br

     • Zapisy do świetlicy

     • ZAPISY DO ŚWIETLICY
      na nowy rok szkolny 2021/2022

              W poniedziałek 7 czerwca wychowawcy klas 0 – 3 rozdadzą swoim uczniom KARTY ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy na nowy rok szkolny.

      Wypełnione i podpisane dokumenty (ze zgodami RODO) prosimy przekazać wychowawcy klasy do 18 czerwca.  


                                                                                                                                                          Beata Zabłocka

         Kierownik Świetlicy


      Regulamin RODO oraz dokumenty można znaleźć na stronie internetowej szkoły
      sp139warszawa.edupage.org


      Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły można dopisać we wrześniu

    • Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty
     • Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty

     • Procedury przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty

      w SP139 w Warszawie

      I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

       1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

       4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1) zdający,

       2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

      3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

      4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

       

          5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, telefonów komórkowych.

         6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczeń w koszulce przezroczystej przynosi dwa czarne długopisy, legitymację oraz na matematykę linijkę. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

         7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą zdający stawia obok stolika na podłodze.

       

       

      II. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos(maseczką jedno- lub wielorazową).

       

       2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

       2) wychodzi do toalety,

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

      5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

      1. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk.

       2. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest także w każdej sali egzaminacyjnej.

       3.  Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

      4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym i członkom zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej, odstęp pomiędzy ławkami będzie wynosił 1,5 metra w każdym kierunku.

      5. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

       6. Dezynfekowane będą również:

      1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu,

      2) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego.

       

      IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

      1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

       2. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

       2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

       

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

      4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      5) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu Dyrektor szkoły ustala następujące zasady:

      1.zdajacy przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie i wchodzą na teren szkoły dwoma wejściami głównymi, tj.

      a)klasa 8a- godz.8.40, wejście od strony dziedzińca szkoły,

      b)klasa 8b- godz.8.40, wejście od strony głównej bramy.

      2. po egzaminie przewodniczący wypuszcza zdających z sali pojedynczo i w bezpiecznej odległości. Zdający odbiera z wyznaczonego miejsca swoje rzeczy i opuszcza teren szkoły.

       

    • Konkurs Warszawska Syrenka
     • Konkurs Warszawska Syrenka

     • Wyniki 44. Edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. 

      Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i uczestnikom konkursu.

      •  Marta Podlecka kl.0           Dyplom za udział
      • Barbara Gojtowska kl.0      Wyróżnienie
      • Tomasz Tasior kl.1              Dyplom za udział
      • Maria Święcka kl.1              Dyplom za udział
      • Barbara Kapuścińska kl.1    Wyróżnienie
      • Iga Gorzkowska kl.1           Dyplom za udział
      • Laura Marciniak kl.2           Dyplom za udział
      • Zofia Hałasiewicz kl. 2         Dyplom za udział
      • Maja Kępczyńska kl.2        Dyplom za udział      
      • Livia Cieślik kl.2                 Dyplom za udział
      • Amelia Stein kl.2               Dyplom za udział                      
    • Dzień Ziemi
     • Dzień Ziemi

     • W ramach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi w klasach 5 i 6 został przeprowadzony Szkolny Konkurs Ekologiczny, którego celem było wyłonienie Klasowych Ekspertów ds. Ekologii i Ochrony Środowiska.

       

      Z dumą przedstawiam imiona i nazwiska naszych Ekspertów:

      5a Adam Sadowski, Tadeusz Kozłowski

      5b Dawid Dzik

      6b Oskar Mahaj

      6c Natalia Muranowicz

      6d Marcel Wojciechowski

      6e Zuzanna Bałasińska

       

      Gratuluję,

      Justyna Balcarek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych