• ZIMA W MIEŚCIE

     • Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
      z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
      do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

    • Zima w mieście
     • Zima w mieście

     •  

      Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

       

      Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

      Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.

      W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

      Jak się zapisać?

      Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
      i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się
      z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

      Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
      z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
      do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

      Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

      Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Zapraszamy!

       

    • Konkurs
     • Konkurs

     • Z radością informuję, że nasza drużyna w składzie:

      - Nyengeterai Madembo

      - Michał Więcław

      - Michał Pawłowski

      uzyskała II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym organizowanym przez SP 221.

      Gratulacje,

      Justyna Balcarek  

    • Regulamin lekcji on-line
     • Regulamin lekcji on-line

     •  

      „REGULAMIN  LEKCJI  ON-LINE”

       

      Regulamin dla uczniów klas 4–8 mający na celu jak najbardziej efektywne prowadzenie lekcji on-line.

       

      Obowiązuje od 26.10.2020r. do odwołania.

       

       

      1. Lekcje on-line odbywają się zgodnie z planem lekcyjnym.

       

      1. Przed lekcją on-line należy przygotować miejsce pracy.
      1. Uczeń zachowuje odpowiednią postawę.
      2. Uczeń zapoznaje się z informacjami podanymi przez nauczyciela i przygotowuje odpowiednie materiały i pomoce.
      3. Uczeń musi mieć stworzone odpowiednie warunki do nauki (cisza, spokój).

       

      1. W czasie lekcji on-line.
       1. Mikrofony są wyłączone – włączane są na polecenie nauczyciela.
       2. Kamery powinny być włączone.
       3. Uczeń nie przemieszcza się po pokoju/domu.
       4. Zalogowanie się do lekcji on-line nie jest równoznaczne z obecnością na zajęciach. Uczeń musi być aktywny i w każdej chwili gotowy do odpowiedzi na pytanie nauczyciela.

       

      1. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania „Regulaminu lekcji on-line”.

      Uczeń łamiący zasady lekcji zdalnej otrzymuje ujemne punkty zgodnie z „Regulaminem punktowej oceny zachowania”.

       

       

      „Regulamin lekcji on-line” może ulegać zmianom, mającym na celu zwiększenie efektywności pracy uczestników zdalnych lekcji. O wszelkich zmianach uczniowie będą poinformowani drogą pisemną i podczas umówionego spotkania on-line.

       

     • Akcja "Tusz do paki"

     • Uwaga! Uwaga!

      Rozpoczynamy akcję TUSZ DO PAKI. Zużyte opakowania po tuszach do drukarek atramentowych (nie tonery) można od środy przynosić do szkoły. Pojemniki będą się znajdowały przy wejściu do szkoły i na korytarzach. Szczegóły w filmie:https://www.youtube.com/watch?v=QIDkQnlcfBQ

      Fundusze z recyklingu po opakowaniach tuszy będą przeznaczone na karmę dla zwierząt w schroniskach.

    •  „Z tabliczką dzielenia za pan brat”
     •  „Z tabliczką dzielenia za pan brat”

     • Szanowni Państwo, drogie Dzieci!

      Z ogromną przyjemnością i satysfakcją w dniu X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia ogłaszamy wyniki konkursu matematycznego       „Z tabliczką dzielenia za pan brat”.

       

      Prace nagrodzone:

      I miejsce – Rafał Frankowski – kl V A

      II miejsce – Kinga Grochowska – kl IV C
      Na III miejscu uplasowały się ex aequo –

      Kornelia Karaczewska – kl IV B i Julia Kusztal – kl IV A

       

      Prace wyróżnione :

      – Julia Święcka  - kl IV A

      – Dominika Zychewicz – kl V B

      – Karol Witkowski – kl VI B

       

      Zwycięzcom GRATULUJEMY  i życzymy kolejnych sukcesów

    • Certyfikat
     • Certyfikat

     • Szanowni Państwo,

      z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła ponownie otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na okres 5 lat.Jest to ogromne wyróżnienie dla nas, jak również satysfakcja, że nasza praca została doceniona.Dziękujemy Państwu za współpracę oraz wspieranie naszych działań.Pragnę przypomnieć, że w szkole funkcjonuje Zespół Promocji Zdrowia- informacje związane z tematyką ogólnie pojętego zdrowego trybu życia znajdą Państwo na stronie szkoły.

    • Konkurs plastyczno-przyrodniczy
     • Konkurs plastyczno-przyrodniczy

     • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (40 gmin) do udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczym „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”.

      Warszawa i okolice  to dynamicznie rozwijająca się europejska metropolia. To również serce Mazowsza, które może poszczycić się bogatą przyrodą. Sama Warszawa, jak i otaczające ją miasteczka i wsie mają wiele do zaoferowania odwiedzającym je gościom chcącym odpocząć na łonie natury lub aktywnie i sportowo spędzić czas na świeżym powietrzu. Większość z tych atrakcyjnych miejsc objęta została wsparciem Unii Europejskiej – podkreślenie tego aspektu będzie dodatkowym atutem pracy.

      Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy na wzór kartki z przewodnika (format A4), zawierającej np. ilustrację, zdjęcia i opis wspaniałego miejsca godnego polecenia na wycieczkę w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). Ważnym aspektem jest to, by wycieczka miała charakter ekologiczny lub sportowy i oferowała czas spędzony „bez prądu”: na rowerze, kajaku, spacerując, itp.

       Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

      •          I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0 – 3

      •          II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4 – 8

      •          III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

      Na Autorów najlepszych prac czekają:
      •         natychmiastowe aparaty fotograficzne Fujifilm instax,
      •         czytniki do e-booków Kindle,
      •         słuchawki bezprzewodowe JBL!

      Prace w formacie .pdf lub .jpg. oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl z tytułem wiadomości „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej” (Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB).

      Prace należny przesłać do 23 października 2020 roku.

      Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 października  2020 roku.
      Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie - http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-wycieczka-ekologiczna-po-zielonej-metropolii-warszawskiej

       

       

       

     • Zajęcia z programowania

     • Zajęcia z programowania

      • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszaw
      • Dodatkowa rekrutacja
       • KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf
       • Regulamin_zajec_z_programowania.pdf​​​​​​​        REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

        „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


       • Organizatorem zajęć jest  Urząd Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy, zwany w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
       • Bezpłatne zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020.
       • Informacja o godzinach otwarcia sekretariatu znajduje się na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu znajduje się na stronie internetowej szkoły.
       • Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
       • Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową przerwą w połowie zajęć.
       • Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
       •  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
       • Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
       • O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
       • Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
       • Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
       • Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie, a także zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
       • Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i że będzie się do niego stosował.
       • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie
       • Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
       •  Zajęcia  prowadzone są od 14 września 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. (jeżeli termin zajęć będzie przedłużony, zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie).
       • Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem: grupa pierwsza – poniedziałki  145-17.45, grupa druga – środy 15.45-17.45.
       • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
       • Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież  w wieku od 10-16 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
       • Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie, w godzinach pracy sekretariatu.


        Zapoznałem się z powyższym regulaminem i będę się do niego stosował        Warszawa ………………………………………………………………………….

        Data i podpis uczestnika


    • Rada Dzieci i Młodzieży
     • Rada Dzieci i Młodzieży

     • Szanowni Uczniowie,

      informuję o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

      Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

      Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

      Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

       

      Z wyrazami szacunku

      Piotr Gajewski

      Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

       

    • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”
     • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

     • REGULAMIN KONKURSU

      pod hasłem „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

       

      Organizatorem wewnątrzszkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej

      Szkolnym koordynatorem jest:

      • Nauczyciel matematyki  - Sylwia Kantorowska

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI

      1. Cel i tematyka konkursu:
      • Propagowanie nauki tabliczki dzielenia.
      • Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
      • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
      • Inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki dzielenia.
      1. Kategorie konkursu :

      Konkurs prowadzony będzie w jednej kategorii:

      • prace uczniów klas IV – VI
      1. Warunki uczestnictwa :
      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę która ma na celu pomoc w przyswojeniu tabliczki dzielenia.
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 25 września 2020 r. do szkolnego  koordynatora konkursu Sylwii Kantorowskiej w formie elektronicznej – w postaci filmiku, nagranego na płycie, ewentualnie przesłanie na adres e-mail: syla348@wp.pl . (Pliki muszą być wolne od wirusów)
      • Wierszyk powinien być wyrecytowany według zasad poprawnej polszczyzny,  a działania matematyczne prawidłowe. Proszę o zadbanie o odpowiednie otoczenie i rekwizyty.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na: zgodności z tematyką, twórczym charakterze utworu, poprawności stylistycznej i językowej, związku tytułu utworu z treścią, poziomie literackim pracy, samodzielności i oryginalności wiersza.
      1. Organizacja konkursu :
      • Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową,
      • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu ,
      • Wyniki konkursu zostaną podane 2 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.
      • Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 2 października, w dniu w którym obchodzić będziemy Światowy Dzień  Tabliczki Mnożenia.
      • Każdy kto weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę celujący z matematyki oraz nagrodę rzeczową.
      1. Inne postanowienia :
      • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie wizerunku i prac konkursowych w celach promocyjnych szkoły.
      • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

       

     • Europejski Dzień Języków

     • Od 2001 roku obchodzony jest corocznie 26 września Europejski Dzień Języków. Od kilku lat organizujemy obchody tego wydarzenia w naszej szkole. W tym roku proponujemy wszystkim zabawę, w której warto wziąć udział. Prosimy aby wszyscy uczniowie klas starszych nagrali krótki (np. jednominutowy) filmik.

      Zasady zabawy:

      • Każda klasa losuje inny język;
      • Wszyscy uczniowie w klasie przygotowują filmik, w którym powiedzą kilka dowolnych zdań w wylosowanym języku, zaśpiewają, podadzą ciekawostkę, itp.;
      • Wraz z wychowawcą uczniowie wybierają najciekawszy filmik w klasie;
      • Do 18 września wychowawcy przekazują wybrane filmiki nauczycielom języków obcych;
      • Wybrane filmiki zostają umieszczone na stronie szkoły;
      • Wszyscy uczestnicy zabawy dostają 10 punktów, klasowi zwycięscy  20.

      Świętuj  razem z nami i weź udział w zabawie!

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
 • Galeria zdjęć

   brak danych