• Pomoc
     • Pomoc

     • Szanowni Państwo,

      Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

      pomoc dla potrzebujących dzieci i rodzin z Ukrainy, będących na diecie bezglutenowej z powodów zdrowotnych. Jest to organizacja pożytku publicznego, współpracująca     z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pragę podkreślić, że świadczona pomoc ma charakter nieodpłatny.

      Kieruję do Państwa informację o gotowości udzielenia wsparcia w celu właściwego

      zaopiekowania ukraińskich dzieci z celiakią w zakresie:

      .

      Produktów bezglutenowych na start, spełniających wymagania prawne. Są to produkty

      suche, z długim terminem przydatności, tj. mąka, makaron, ciastka, słodycze,

      .

      Konsultacji dietetycznych, stacjonarnych w Centrum Diety Bezglutenowej

      w Warszawie,

      telefonicznych – (22) 253 04 97 i mailowych dla wychowawców dzieci

      z celiakią, których udzielają dietetycy Centrum Diety Bezglutenowej od poniedziałku

      do piątku w godz. 9:00 – 17:00 – pomocukrainie@celiakia.pl

      Szczegółowe informacje dotyczące akcji są dostępne, również w języku ukraińskim,

      na stronie: https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2022/02/ukraina-informacja.pdf

      Zachęcam Państwa do skorzystania z zaproponowanej oferty Polskiego Stowarzyszenia

      Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

       

      Proszę, pamiętajmy o wsparciu ukraińskich dzieci i rodzin w tym trudnym dla Nich czasie.

      Z poważaniem

      MAZOWIECKI  WICEKURATOR  OŚWIATY

      /-/ Dorota  Skrzypek

     • Dzień Świętego Patryka

     • 17 marca obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Było kolorowo i wesoło. Na lekcjach uczniowe poznali historię patrona Irlandii, zmagali się z quizami, słuchali irlandzkiej muzyki i podziwiali irlandzki taniec.

    • Regulamin wynajmowania szkolnych boisk
     • Regulamin wynajmowania szkolnych boisk

     • REGULAMIN WYNAJMOWANIA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH

      1. Szkolne boiska sportowe są wykorzystywane przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę oraz organ prowadzący Szkołę, a także są udostępniane mieszkańcom M. St. Warszawy w ramach zapewnienia dostępu do infrastruktury sportowej finansowanej ze środków publicznych.

       

      1. Szkolne boiska sportowe wynajmowane są na działalność sportowo-rekreacyjną,  dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców m.st. Warszawy oraz innych najemców.

       

      1. Szkolne boisko sportowe można wynająć w dniu powszednim, po zajęciach lekcyjnych uczniów Szkoły, czyli od godz. 18:00 do godz. 20:00, a także w weekendy od godz. 10:00.do godz. 20:00

       

      1. Szkolne boiska sportowe nie są udostępniane w ramach umowy najmu najemcom w dniach w których przeprowadzane są egzaminy odbywające się w Szkole oraz egzamin maturalny -  przez cały okres ich trwania.

       

      1. Szkolne boiska sportowe wynajmuje na cele komercyjne Dyrektor Szkoły najemcom biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium najwyżej zaoferowanej ceny najmu, która nie może być niższa niż stawka określona w Zarządzeniu Nr 562/2021 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych oraz kryterium wcześniejszej, niezakłóconej współpracy i niezalegania z opłatami w ramach czynszu najmu.

       

      1. Podmioty zainteresowane najmem szkolnego boiska sportowego zwracają się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem, który winien zawierać następujące informacje:
      1. rodzaj prowadzonych zajęć;
      2. uczestnicy zajęć;
      3. proponowany termin najmu (dzień oraz godzina);
      4. oferowaną cenę najmu;
      5. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę;
      6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu,
      7. w przypadku wcześniejszej współpracy: informację o tym fakcie oraz oświadczenie o niezaleganiu przy poprzednim najmie z należnym opłatami na rzecz Szkoły.
      1. Wnioski, o których mowa w punkcie 6 rozpatruje Zespół dokonujący wyboru najkorzystniejszej oferty najmu.
      2. W przypadku gdy, jest więcej niż jeden najemca zainteresowany najmem boiska szkolnego, w tym samym czasie, kryterium decydującym o jego wyborze jest najwyższa zaoferowana cena najmu.
      3. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły i osobiście ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z Regulaminem korzystania z szkolnego boiska sportowego.
      4. Ilość uczestników w grupie winna być dostosowana do infrastruktury szkolnego boiska sportowego oraz do aktualnie obowiązujących  wytycznych sanitarnych dla obiektów sportowych M. St. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.
      5. Najemca podpisuje z Dyrektorem Szkoły umowę najmu, określając terminy zajęć, stawkę czynszu oraz inne szczegółowe zasady korzystania ze szkolnego boiska sportowego. Wszelkie kwestie dotyczące sposobu użytkowania szkolnego boiska sportowego są zawarte w Regulaminie korzystania z szkolnego, boiska sportowego, którego zasady najemca zobowiązany jest znać i respektować w trakcie trwania umowy najmu. Powyższe ustalenia są egzekwowane podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego dyżur w tym czasie.
      6. Szkolne boiska sportowe zostały wyposażone w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczające do użytkowania.
      7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu wynajmowanego obiektu pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikowi Szkoły.
      8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas zajęć.
      9. Najemca z którym podpisano umowę najmu odpowiada za zniszczenia powstałe podczas zajęć oraz ponosi koszty ewentualnych napraw.
      10. Ze względu na organizację obiektu szkolnego oraz dozoru, dozorcy Szkoły nie wolno wpuścić na zajęcia osób nie zgłoszonych w umowie oraz przychodzących w czasie innym niż określa umowa.
      11. Na szkolnych boiskach sportowych oraz na terenie Szkoły nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków nie będą wpuszczane do tychże obiektów.
      12. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem oraz umową decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, bądź w jego zastępstwie Wicedyrektor Szkoły.
      13. Najemca boiska potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem najmu przy podpisaniu umowy najmu.

       

       

     • .

     • W piątek 11 marca zakończyliśmy zbiórkę darów dla Ukrainy. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Produkty zostały przekazane organizacji Polski Czerwony Krzyż oraz dla dzieci ewakuowanych z Domu Dziecka, które obecnie przebywają w Pilaszkowie koło Zaborowa. 

      Dziękujemy również wolontariuszom z naszej szkoły, którzy pomagali na każdym etapie przygotowywania transportu darów. Wszyscy jesteście WSPANIALI!!! :) 

     • Dzień Liczby Pi

     • 14 marca 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy dzień liczby Pi. Uczniowie pięknie przystroili szkołę wielobarwnymi plakatami. A przy tym wykazali się kreatywnością, przemyślanymi rozwiązaniami, twórczym podejściem oraz dowcipem.Wyniki konkursu matematyczno-językowego "Z liczbą Pi do twarzy mi" zostaną ogłoszone wkrótce.Oto prace naszych uczniów:

     • "Pomóżmy Ukrainie"

     •                                                                             Zbiórka darów:                 

        „Pomóżmy Ukrainie!”

      Drodzy Państwo,  w SP 139 organizowana jest zbiórka artykułów potrzebnych naszym sąsiadom z Ukrainy. Bardzo prosimy o wsparcie i pomoc.

      W szczególności potrzeba:

      - KOSMETYKÓW I CHEMII: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń, szczotki i gumki do włosów.

      - ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

      Nowych  kocy, śpiworów, pościeli, kołder, poduszki.

      ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA - batony energetyczne, tubki typu „Kubuś” dla dzieci, zupki chińskie, przekąski, które można zabrać w dalszą podróż.

      Ogromnie dziękujemy za każdą pomoc!!!

      Jednocześnie prosimy w miarę możliwości, abyście wybierali z listy, jeden lub więcej produktów, ale kupowanych zbiorczo w kartonach, ponieważ kartony są łatwiejsze do gromadzenia i transportu.

      Koordynator:  Sylwia Kantorowska  we współpracy z filią Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

      Miejsce zbiórki: przy głównym wejściu do szkoły lub

    • .
     • .

     • Szanowni Państwo!

      Wyrażamy solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie. W najbliższym czasie podejmiemy akcję charytatywną mającą na celu wsparcie uchodźców. Poinformujemy Państwa, gdy nawiążemy współpracę z konkretną zweryfikowaną organizacją pomocową."

    • Warsztaty z programowania
     • Warsztaty z programowania

     • Szanowni Państwo,

      „Koduj z Gigantami” to bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Gigantów Programowania w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej. Motywem przewodnim warsztatów będą szyfry i zagadki.

      Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzacja nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Ośrodek Rozwoju Edukacji, NASK oraz Pan Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Rafał Trzaskowski. Warsztaty odbędą się stacjonarnie, w naszych placówkach zlokalizowanych w większości dzielnic Warszawy oraz online, w technologii wirtualnych klas.

      Dla Uczniów z Warszawy i sąsiednich miejscowości przygotowaliśmy:

      klasy 1-3: programowanie w Scratch oraz Minecraft Education Edition

      klasy 4-6: programowanie w Scratch oraz tworzenie aplikacji mobilnych w AppInventor

      klasy 7-8: wstęp do programowania w C#

      szkoła średnia: wstęp do programowania w C#

       Termin warsztatów to 5-27 lutego 2022

       Bezpłatna rejestracja już trwa na stronie www.kodujzgigantami.pl.

      ​​​​​​​


    • Podziękowania
     • Podziękowania

     •                                                                                                                                                                  

       

      Podziękowania

       

      Zespół Fundacji „Serce Świata” dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 139
       oraz nauczycielom bibliotekarzom za przekazanie podręczników szkolnych
      w ramach Akcji „Pomóż Zwierzętom Przetrwać Zimę”. 
      Środki uzyskane z tej zbiórki pomogą przetrwać okres zimowy zwierzakom.

       

      Prezes Zarządu

      Tomasz Justyniarski

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
   • sp139@eduwarszawa.pl
   • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
   • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
   • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
   • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych