• JUŻ OD DZIŚ - ZDROWA KANAPKA w SP139 !

     • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Akcja „Zdrowa  kanapka w szkole ”

          Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.

          W okresie wzrostu i rozwoju organizmu właściwe odżywanie wpływa nie tylko na samopoczucie, stan zdrowia, funkcje poznawcze, ale także pomaga chronić organizm przed wieloma poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w późniejszych etapach życia. Znaczenie dla zdrowia mają również prawidłowe nawyki i zwyczaje żywieniowe, które najczęściej kształtują się właśnie w młodym wieku. Prawidłowe żywienie ma  korzystny wpływ na samopoczucie, wzrost i rozwój młodego organizmu, a nawet na wyniki w nauce.

           Z obserwacji nawyków żywieniowych i rozmów z uczniami wynika, że
      wielu z nich nie spożywa śniadania w tradycyjnej postaci, ale zastępuje je słodkimi lub
      słonymi przekąskami. Sytuacja ta pogarsza się z roku na rok. Warto zadbać już teraz, aby nawyki te były właściwe.

                  Dlatego też, mając na uwadze zdrowe żywienie dzieci jako jeden z najważniejszych fundamentów prawidłowego rozwoju, już od wielu lat władze Dzielnicy Wola angażują się w organizację Dnia Zdrowego Żywienia. Dzisiaj, dzięki ich trosce i hojności ponownie ruszamy z programem „ Zdrowa kanapka w szkole”. Głównym jego celem jest propagowanie drugich śniadań, które wpisują się w zasady zdrowego odżywania oraz nauka właściwych zachowań podczas posiłku. Program ten ma już wieloletnią tradycję i dzięki rozpowszechnianym wartościom cały czas cieszy się uznaniem uczniów wolskich szkól i ich rodziców.

      Dziękujemy !

      Uczniowie

    • KIERMASZ ADWENTOWY
     • KIERMASZ ADWENTOWY

     • Szanowni Państwo!

      Serdecznie zapraszamy do czynnego włączenia się w organizację Kiermaszu Adwentowego w naszej szkole. Kiermasz odbędzie się 2 grudnia 2022 w godzinach 16.00-19.00. Na kiermaszu tradycyjnie będziemy malować bombki, dekorować pierniki, będziemy mogli zaopatrzyć się w drobne upominki i ozdoby świąteczne, poczęstować się kawą i herbatą. Kiermasz jest w znacznej części finansowany przez Radę Rodziców, dlatego zapraszamy rodziców do udziału w przygotowaniach i organizacji. Rodziców chętnych do pomocy, prosimy o zgłoszenie się do wychowawców swoich dzieci lub bezpośrednio do mnie, za pośrednictwem librusa.Dochód z rozprowadzonych ozdób i upominków świątecznych przeznaczony jest na wirtualną skarbonkę Wojtusia Jonczyka: https://www.siepomaga.pl/wojtus-jonczyk.

      Zachęcamy do wykonania przez uczniów ozdób świątecznych przeznaczonych do rozprowadzenia na kiermaszu (bombki, mini choinki, stroiki, ozdoby).Starsi uczniowie mogą wykonywać ozdoby w ramach wolontariatu, ale każdy (również młodszy) może liczyć na drobny upominek od Szkolnego Klubu Wolontariatu.Dodatkowo można wykonywać ozdoby świąteczne na kiermasz Hospicjum Sióstr Felicjanek, który odbędzie się tydzień później niż nasz szkolny kiermasz.

      W imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu

      Malwina Wesserling

     • KONKURS

     • Serdecznie zachęcamy do udziału w II edycji dzielnicowego  konkursu plastyczno - matematyczno - językowego HAVE FUN WITH MATH.

      REGULAMIN KONKURSU

      Organizatorami Dzielnicowego Konkursu  plastyczno - matematyczno – językowego HAVE FUN WITH MATHS są nauczyciele matematyki i języka angielskiego  ze Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej: p. Sylwia Kantorowska i p. Edyta Legut 

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII z dzielnicy Wola.

      1. Cel i tematyka konkursu:

      ·       Rozwijanie zainteresowań kluczowych: matematycznych i językowych.

      ·       Zachęcanie do twórczego i kreatywnego myślenia.

      ·       Wspomaganie zdolności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

      ·       Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wyobraźni estetycznej.

      ·        Prawidłowe posługiwanie się symbolami i pojęciami matematycznymi  i językowymi.

      1.     Warunki uczestnictwa (dla koordynatora) :

      • Dyrektor danej placówki powołuje szkolnego koordynatora odpowiadającego za przebieg konkursu.
      • Koordynator przesyła formularz zgłoszeniowy  z imienną listą uczniów do dnia

      15 listopada 2022 r.  na adres e-mail : konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com .

      • Uczniowie, aby wziąć udział w konkursie zobowiązani są do przekazania  koordynatorowi zgody rodziców. Zgody pozostają u szkolnego koordynatora.
      • Uczestnicy konkursu przekazują swoje prace szkolnemu koordynatorowi do             

      25 listopada 2022 r.

      • Po dostarczeniu przez uczniów prac , koordynator szkolny przekazuje je bezpośrednio  do SP 139 w terminie do   30 listopada 2022 r.
      • Organizator dzielnicowy  zobowiązuje się do ocenienia prac i wyłonienia zwycięzców.  
      • Informacje na temat wygranych zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres szkoły.
      • Prace konkursowe dostarczone do organizatora, po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

      Warunki uczestnictwa (dla ucznia) :

      ·       Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę - bombkę wykonaną samodzielnie  w przestrzennym formacie, w dowolnej technice, z dowolnego tworzywa. Bombka musi zawierać symbole matematyczne, czy słowa w języku angielskim lub inne treści nawiązujące do matematyki czy języka angielskiego.

      ·       Każda bombka powinna posiadać zawieszkę.

      ·       Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką z danymi (imię i nazwisko, klasa, szkoła); metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, tak aby nie przysłaniała pracy.

                 Kryteria oceny:

      ·       Zgodność pracy z tematem konkursu.

      ·       Oryginalne i ciekawe ujęcie tematu.

      ·       Staranność i estetyka wykonania pracy.

      ·       Samodzielność wykonania pracy.

      Warunki rozstrzygnięcia konkursu:

      • Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową.
      • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
      • Wyniki zostaną przekazane 1 grudnia 2022 r. na adres szkoły.
      • Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych  nastąpi 2 grudnia 2022 r. w SP 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7 w Warszawie podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w nim, to prezenty będą czekać w sekretariacie SP 139.

      ·       Bombki zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy, każdy będzie mógł je zakupić, a pieniądze otrzymane ze sprzedaży zostaną przekazane organizacjom pomocowym.

                Inne postanowienia :

      ·       Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie wizerunku i prac konkursowych w celach promocyjnych szkoły.

      ·       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

      ·       Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

       

      Opracowały: mgr Sylwia Kantorowska,                       

                            mgr Edyta Legut

      ŻYCZYMY POWODZENIA !!!! :) 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@eduwarszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
    • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych