• Ekologiczna Szkoła
     • Ekologiczna Szkoła

     • W roku szkolny 2021/2022 nasza szkoła bierze udział w projekcie "Ekologiczna Szkoła" realizowanym przez uczniów klasy 8A, którego organizatorem jest CEO.

      Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat ekologii, postaw ekologicznych i problemów ekologicznych z którymi będziemy musieli się zmierzyć w XXIw.

      Zachęcamy do śledzenia naszych działań na  https://www.instagram.com/ekologiczni_prymusi/

      Justyna Balcarek

     • .

     • W dniach 15 i 16 marca naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście. Były to dziewczyny z projektu EduKołłki, który realizują w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ich celem jest propagowanie nauk ścisłych, dlatego nikogo nie zdziwi, że przeprowadziły w naszej szkole lekcje właśnie z biologii oraz chemii. Dzięki prezentacjom i quizom sprawdzającymi wiedzę lekcje odbyły się w przyjemnej atmosferze. Uczniowie mogli również porozmawiać ze starszymi koleżankami o życiu w szkole średniej, wyborze szkoły czy profilu. Były to bardzo wartościowe zajęcia.

    • Być Ojcem - warsztaty
     • Być Ojcem - warsztaty

     • KLUB „RODZINA NA 102”

              zaprasza na            

       warsztaty na temat ojcostwa

       

      • Jeżeli bycie tatą to dla Ciebie ważne wyzwanie …
      • Chcesz w roli ojca czuć się pewniej i spokojniej …
      • Zależy Ci na nawiązaniu/utrzymaniu dobrej relacji ze swoim dzieckiem …

      to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w warsztatach 

      "BYĆ OJCEM"

      O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

      • Co to znaczy - „dobra relacja”?
      • Przekonania na temat ojcostwa i co z nich wynika;
      • Relacje z matką dziecka - w jaki sposób wpływają na ojcowską relację z dzieckiem;
      • Potrzeby Twoje i Twojego dziecka;
      • Rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem;
      • O co chodzi z tym ojcowskim autorytetem?
      • Uczucia - jak sobie z nimi radzić, jak wspierać dziecko w ich wyrażaniu;
      • Sukcesy - dziecka i ojca – wspólna praca!

      Cykl 8 dwugodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań w czwartki
                              Termin realizacji : 07.04 - 26.05.2022r. godz. 17.00-19.00     
        Al. Solidarności 102  - Klub „Rodzina na 102”

      Na czym polega warsztat?
      Warsztat ma charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, zapraszamy na 8 spotkań w grupie ojców.
      Forma warsztatu to dyskusje przeplatane ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania.

      TELEFONICZNE ZAPISY NA WARSZTATY:   TEL. (22) 427 63 76;  723 247 794                   Klub powstał w ramach programu promowania świadomego i aktywnego rodzicielstwa          w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy

      ZAPRASZAMY

    • Pomoc
     • Pomoc

     • Szanowni Państwo,

      Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

      pomoc dla potrzebujących dzieci i rodzin z Ukrainy, będących na diecie bezglutenowej z powodów zdrowotnych. Jest to organizacja pożytku publicznego, współpracująca     z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pragę podkreślić, że świadczona pomoc ma charakter nieodpłatny.

      Kieruję do Państwa informację o gotowości udzielenia wsparcia w celu właściwego

      zaopiekowania ukraińskich dzieci z celiakią w zakresie:

      .

      Produktów bezglutenowych na start, spełniających wymagania prawne. Są to produkty

      suche, z długim terminem przydatności, tj. mąka, makaron, ciastka, słodycze,

      .

      Konsultacji dietetycznych, stacjonarnych w Centrum Diety Bezglutenowej

      w Warszawie,

      telefonicznych – (22) 253 04 97 i mailowych dla wychowawców dzieci

      z celiakią, których udzielają dietetycy Centrum Diety Bezglutenowej od poniedziałku

      do piątku w godz. 9:00 – 17:00 – pomocukrainie@celiakia.pl

      Szczegółowe informacje dotyczące akcji są dostępne, również w języku ukraińskim,

      na stronie: https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2022/02/ukraina-informacja.pdf

      Zachęcam Państwa do skorzystania z zaproponowanej oferty Polskiego Stowarzyszenia

      Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

       

      Proszę, pamiętajmy o wsparciu ukraińskich dzieci i rodzin w tym trudnym dla Nich czasie.

      Z poważaniem

      MAZOWIECKI  WICEKURATOR  OŚWIATY

      /-/ Dorota  Skrzypek

     • Dzień Świętego Patryka

     • 17 marca obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Było kolorowo i wesoło. Na lekcjach uczniowe poznali historię patrona Irlandii, zmagali się z quizami, słuchali irlandzkiej muzyki i podziwiali irlandzki taniec.

    • Regulamin wynajmowania szkolnych boisk
     • Regulamin wynajmowania szkolnych boisk

     • REGULAMIN WYNAJMOWANIA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH

      1. Szkolne boiska sportowe są wykorzystywane przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę oraz organ prowadzący Szkołę, a także są udostępniane mieszkańcom M. St. Warszawy w ramach zapewnienia dostępu do infrastruktury sportowej finansowanej ze środków publicznych.

       

      1. Szkolne boiska sportowe wynajmowane są na działalność sportowo-rekreacyjną,  dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców m.st. Warszawy oraz innych najemców.

       

      1. Szkolne boisko sportowe można wynająć w dniu powszednim, po zajęciach lekcyjnych uczniów Szkoły, czyli od godz. 18:00 do godz. 20:00, a także w weekendy od godz. 10:00.do godz. 20:00

       

      1. Szkolne boiska sportowe nie są udostępniane w ramach umowy najmu najemcom w dniach w których przeprowadzane są egzaminy odbywające się w Szkole oraz egzamin maturalny -  przez cały okres ich trwania.

       

      1. Szkolne boiska sportowe wynajmuje na cele komercyjne Dyrektor Szkoły najemcom biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium najwyżej zaoferowanej ceny najmu, która nie może być niższa niż stawka określona w Zarządzeniu Nr 562/2021 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych oraz kryterium wcześniejszej, niezakłóconej współpracy i niezalegania z opłatami w ramach czynszu najmu.

       

      1. Podmioty zainteresowane najmem szkolnego boiska sportowego zwracają się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem, który winien zawierać następujące informacje:
      1. rodzaj prowadzonych zajęć;
      2. uczestnicy zajęć;
      3. proponowany termin najmu (dzień oraz godzina);
      4. oferowaną cenę najmu;
      5. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę;
      6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu,
      7. w przypadku wcześniejszej współpracy: informację o tym fakcie oraz oświadczenie o niezaleganiu przy poprzednim najmie z należnym opłatami na rzecz Szkoły.
      1. Wnioski, o których mowa w punkcie 6 rozpatruje Zespół dokonujący wyboru najkorzystniejszej oferty najmu.
      2. W przypadku gdy, jest więcej niż jeden najemca zainteresowany najmem boiska szkolnego, w tym samym czasie, kryterium decydującym o jego wyborze jest najwyższa zaoferowana cena najmu.
      3. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły i osobiście ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z Regulaminem korzystania z szkolnego boiska sportowego.
      4. Ilość uczestników w grupie winna być dostosowana do infrastruktury szkolnego boiska sportowego oraz do aktualnie obowiązujących  wytycznych sanitarnych dla obiektów sportowych M. St. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce.
      5. Najemca podpisuje z Dyrektorem Szkoły umowę najmu, określając terminy zajęć, stawkę czynszu oraz inne szczegółowe zasady korzystania ze szkolnego boiska sportowego. Wszelkie kwestie dotyczące sposobu użytkowania szkolnego boiska sportowego są zawarte w Regulaminie korzystania z szkolnego, boiska sportowego, którego zasady najemca zobowiązany jest znać i respektować w trakcie trwania umowy najmu. Powyższe ustalenia są egzekwowane podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego dyżur w tym czasie.
      6. Szkolne boiska sportowe zostały wyposażone w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczające do użytkowania.
      7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu wynajmowanego obiektu pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikowi Szkoły.
      8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas zajęć.
      9. Najemca z którym podpisano umowę najmu odpowiada za zniszczenia powstałe podczas zajęć oraz ponosi koszty ewentualnych napraw.
      10. Ze względu na organizację obiektu szkolnego oraz dozoru, dozorcy Szkoły nie wolno wpuścić na zajęcia osób nie zgłoszonych w umowie oraz przychodzących w czasie innym niż określa umowa.
      11. Na szkolnych boiskach sportowych oraz na terenie Szkoły nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków nie będą wpuszczane do tychże obiektów.
      12. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem oraz umową decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, bądź w jego zastępstwie Wicedyrektor Szkoły.
      13. Najemca boiska potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem najmu przy podpisaniu umowy najmu.

       

       

     • .

     • W piątek 11 marca zakończyliśmy zbiórkę darów dla Ukrainy. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Produkty zostały przekazane organizacji Polski Czerwony Krzyż oraz dla dzieci ewakuowanych z Domu Dziecka, które obecnie przebywają w Pilaszkowie koło Zaborowa. 

      Dziękujemy również wolontariuszom z naszej szkoły, którzy pomagali na każdym etapie przygotowywania transportu darów. Wszyscy jesteście WSPANIALI!!! :) 

     • Dzień Liczby Pi

     • 14 marca 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy dzień liczby Pi. Uczniowie pięknie przystroili szkołę wielobarwnymi plakatami. A przy tym wykazali się kreatywnością, przemyślanymi rozwiązaniami, twórczym podejściem oraz dowcipem.Wyniki konkursu matematyczno-językowego "Z liczbą Pi do twarzy mi" zostaną ogłoszone wkrótce.Oto prace naszych uczniów:

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@eduwarszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
    • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych