• Boiska Szkolne
     • Boiska Szkolne

     • BOISKA SZKOLNE CZYNNE W GODZINACH:

       

      PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK   18.00 – 20.00

       

      SOBOTA – NIEDZIELA  (DNI ŚWIĄTECZNE)  10.00 – 20.00

     • Warsztaty on-line

     •  

      Szanowni Państwo,

      Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą. Jeśli uznają ją Państwo za wartościową, będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie poniższej informacji do szkół w Dzielnicy, aby z naszych warsztatów mogło skorzystać jak najwięcej osób.

      Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa: całe Grono Pedagogiczne i Rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach online Miesiąc dla Rodziny - Dziecko a pandemia, które odbędą się już w listopadzie. Zapisy trwają.

      Czas pandemii koronawirusa stawia rodzinę w świetle zupełnie nowych wyzwań. Wiele osób dostrzega negatywne konsekwencje lockdownów i zastanawia się jak z nimi walczyć.

      Nasze warsztaty są odpowiedzią na istotne problemy, które pozwoliła nam doprecyzować szczegółowa analiza obecnej sytuacji rodzin. Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyć będzie m.in. wyzwań związanych z powrotem dzieci do środowiska rówieśniczego, zmian w edukacji, a także relacji partnerskiej w obliczu tego trudnego czasu.

      Warsztaty składać się będą z dziesięciu internetowych konferencji, mają stanowić praktyczne i realne źródło wsparcia rodzin. Spotkania ze specjalistami z zakresu m.in. psychologii i pedagogiki mają pomóc uczestnikom odnaleźć się w nieustająco zmieniającej się rzeczywistości i zapewnić im poczucie sprawczości.

      Serdecznie zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów i przekazania informacji innym rodzicom.

      Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: https://wszystkoorodzinie.pl/warsztaty

      Nasz projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Po Pierwsze Rodzina.

      Jeśli uznają Państwo naszą inicjatywę za wartościową, będę wdzięczna za umieszczenie załączonego plakatu w Państwa placówce.

      Z wyrazami szacunku,

      Dorota Maria Nowak

     • Konkurs

     • Szkoła  Podstawowa  nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie zaprasza

      uczniów  wolskich szkół podstawowych klas II-VIII do wzięcia udziału

      w dzielnicowym interdyscyplinarnym  konkursie


      „PRZYSTANEK KULTURA”

      KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA.pdf


      REGULAMIN  KONKURSU      I. WSTĘP


      1.Organizator  konkursu:

      Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej                                                            

      ul. Syreny 5/7 ;  01-132 Warszawa


      II. CELE  OGÓLNE KONKURSU


      1. Kreatywne promowanie kultury połączone z diagnozą potrzeb w obszarze kultury

      2. Rozbudzanie twórczej aktywności, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży

      3. Integracja środowiska uczniów szkół wolskich

      4.  Budzenie ducha zdrowej rywalizacji


      III. ORGANIZACJA KONKURSU


      1. Adresaci konkursu: uczniowie wolskich szkół podstawowych klas II-VIII.

      2. Termin realizacji: październik - listopad 2021.

      3. Praca konkursowa: filmik, makieta, projekt graficzny lub inne (wg. wyobraźni               

          i pomysłów uczestników)

      Filmik – nagranie filmiku (3-5min), w którym uczestnik konkursu zaprezentuje swój pomysł dotyczący utworzenia instytucji, wydarzenia  lub miejsca  czyli „kulturalnego przystanku” jaki mógłby powstać  w naszej dzielnicy.

      Makieta lub projekt graficzny – przedstawiający instytucje lub miejsce, w którym można doświadczać, wystawiać prace, obcować z szeroko rozumianą kulturą.


      Uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 2 prace niepublikowane i nienagradzane nigdzie wcześniej. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła do której uczęszcza) oraz krótki opis co dana praca przedstawia.

      Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: skrzynkakorczakowska139@op.pl  lub osobiście do Organizatora tj. Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7 w Warszawie.

      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursowego.


      4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac  na wirtualnej wystawie pokonkursowej, stronie internetowej oraz Fb szkolnym.

      7. Informacje organizacyjne i wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej  oraz portalu Facebook Organizatora: https://sp139warszawa.edupage.org

      8. Dla Wszystkich Uczestników Konkursu oraz ich Opiekunów przewidziane są pamiątkowe  dyplomy, natomiast dla Laureatów nagrody rzeczowe.

      9. Nieodebrana nagroda przechodzi na własność organizatora po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia finału konkursu.


      IV. KOMISJA KONKURSOWA


      1. Komisję konkursową powołuje Organizator.
      2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


      V. HARMONOGRAM KONKURSU


      1. październik 2021 r. – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej oraz Fb  Organizatora

      2. do 15 października przyjmowanie zgłoszeń szkół wolskich do Konkursu- zgłoszenia należy przesyłać na adres: skrzynkakorczakowska139@op.pl

      3. 15 listopada 2021 r – ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych

      4. 24 listopada 2021  r – uroczysty finał konkursu.

      W zależności od sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia wyników Konkursu poprzez stronę internetową oraz Fb pod adresem https://sp139warszawa.edupage.org

      5. od 24 listopada –  wirtualna wystawa pokonkursowa

      Szczegółowe informacje pod nr. tel. 22 632 59 94 wew. 211


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@eduwarszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
    • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych