• Konkurs matematyczno-językowy
     • Konkurs matematyczno-językowy

     • Drodzy Uczniowie.

      Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie matematyczno-językowym z elementami ekologii: 'Have fun with maths and ecology'- wszystkich uczniów klas 6-7.

      Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, składa się z II etapów:

      Etap I (wierszyk)

      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę matematyczną z uwzględnieniem znajomości słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim (mile widziane nawiązanie do ekologii lub ochrony środowiska naturalnego). 
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 1 października 2021 r. do szkolnego  koordynatora konkursu.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na:
      • zgodności z tematyką, (2 pkt. )
      • poprawności gramatycznej, językowej i stylistycznej, (2 pkt. )
      • twórczym charakterze utworu, (2 pkt. )
      • związku tytułu utworu z treścią, (2 pkt. )
      • poziomie literackim pracy, (2 pkt. )
      • samodzielności i oryginalności wiersza. (2 pkt. )

       

      Etap II (filmik po angielsku: "lekcja odwrócona").

       

      • Osoby zakwalifikowane do II etapu nagrywają vloga – “lekcję odwróconą” o długości do 10 minut (nie mniej niż 5 minut) i przesyłają do koordynatora na adres e-mail: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com do 22 listopada 2021 r. 
      • Lekcja matematyki musi być poprowadzona w języku angielskim z wykorzystaniem rekwizytów najlepiej nawiązujących do ekologii z wykorzystaniem domowych zasobów.
      • Ocenie podlega:
      • oryginalność przygotowanego materiału, sposób przedstawienia
       i pomysłowość, ( 2 pkt. )
      • zgodność z tematyką, ( 2 pkt.)
      • poprawność gramatyczna i językowa, (2 pkt.)
      • dbałość o wymowę, (2 pkt.)
      • jak najpełniejsze wykorzystanie domowych zasobów (ekologia) do nagrania filmiku. ( 2 pkt.)

       

      NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY.

      NA UCZESTNIKÓW DYPLOMY I MAŁE UPOMINKI.

      W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: konkursdzielnicowy.sp139@gmail.com

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

      mgr Sylwia Kantorowska i mgr Edyta Legut.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@eduwarszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa 01-132 Warszawa Poland
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
    • sekretariat.sp139@eduwarszawa.pl administracja.sp139@eduwarszawa.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych