• Certyfikat
     • Certyfikat

     • Szanowni Państwo,

      z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła ponownie otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie na okres 5 lat.Jest to ogromne wyróżnienie dla nas, jak również satysfakcja, że nasza praca została doceniona.Dziękujemy Państwu za współpracę oraz wspieranie naszych działań.Pragnę przypomnieć, że w szkole funkcjonuje Zespół Promocji Zdrowia- informacje związane z tematyką ogólnie pojętego zdrowego trybu życia znajdą Państwo na stronie szkoły.

    • Konkurs plastyczno-przyrodniczy
     • Konkurs plastyczno-przyrodniczy

     • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (40 gmin) do udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczym „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”.

      Warszawa i okolice  to dynamicznie rozwijająca się europejska metropolia. To również serce Mazowsza, które może poszczycić się bogatą przyrodą. Sama Warszawa, jak i otaczające ją miasteczka i wsie mają wiele do zaoferowania odwiedzającym je gościom chcącym odpocząć na łonie natury lub aktywnie i sportowo spędzić czas na świeżym powietrzu. Większość z tych atrakcyjnych miejsc objęta została wsparciem Unii Europejskiej – podkreślenie tego aspektu będzie dodatkowym atutem pracy.

      Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy na wzór kartki z przewodnika (format A4), zawierającej np. ilustrację, zdjęcia i opis wspaniałego miejsca godnego polecenia na wycieczkę w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). Ważnym aspektem jest to, by wycieczka miała charakter ekologiczny lub sportowy i oferowała czas spędzony „bez prądu”: na rowerze, kajaku, spacerując, itp.

       Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

      •          I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0 – 3

      •          II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4 – 8

      •          III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadpodstawowych 

      Na Autorów najlepszych prac czekają:
      •         natychmiastowe aparaty fotograficzne Fujifilm instax,
      •         czytniki do e-booków Kindle,
      •         słuchawki bezprzewodowe JBL!

      Prace w formacie .pdf lub .jpg. oraz formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl z tytułem wiadomości „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej” (Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB).

      Prace należny przesłać do 23 października 2020 roku.

      Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 października  2020 roku.
      Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie - http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-wycieczka-ekologiczna-po-zielonej-metropolii-warszawskiej

       

       

       

     • Zajęcia z programowania

     • Zajęcia z programowania

      • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszaw
      • Dodatkowa rekrutacja
       • KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf
       • Regulamin_zajec_z_programowania.pdf​​​​​​​        REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

        „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


       • Organizatorem zajęć jest  Urząd Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy, zwany w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
       • Bezpłatne zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020.
       • Informacja o godzinach otwarcia sekretariatu znajduje się na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu znajduje się na stronie internetowej szkoły.
       • Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
       • Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową przerwą w połowie zajęć.
       • Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
       •  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
       • Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
       • O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
       • Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
       • Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
       • Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie, a także zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
       • Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i że będzie się do niego stosował.
       • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie
       • Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.

       • Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
       •  Zajęcia  prowadzone są od 14 września 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. (jeżeli termin zajęć będzie przedłużony, zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie).
       • Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem: grupa pierwsza – poniedziałki  145-17.45, grupa druga – środy 15.45-17.45.
       • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
       • Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież  w wieku od 10-16 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
       • Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie, w godzinach pracy sekretariatu.


        Zapoznałem się z powyższym regulaminem i będę się do niego stosował        Warszawa ………………………………………………………………………….

        Data i podpis uczestnika


    • Rada Dzieci i Młodzieży
     • Rada Dzieci i Młodzieży

     • Szanowni Uczniowie,

      informuję o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

      Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

      Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

      Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

       

      Z wyrazami szacunku

      Piotr Gajewski

      Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

       

    • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”
     • „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

     • REGULAMIN KONKURSU

      pod hasłem „Z tabliczką dzielenia za pan brat ”

       

      Organizatorem wewnątrzszkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej

      Szkolnym koordynatorem jest:

      • Nauczyciel matematyki  - Sylwia Kantorowska

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI

      1. Cel i tematyka konkursu:
      • Propagowanie nauki tabliczki dzielenia.
      • Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
      • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
      • Inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki dzielenia.
      1. Kategorie konkursu :

      Konkurs prowadzony będzie w jednej kategorii:

      • prace uczniów klas IV – VI
      1. Warunki uczestnictwa :
      • Uczestnik zgłasza jeden wierszyk, rymowankę która ma na celu pomoc w przyswojeniu tabliczki dzielenia.
      • Wierszyk nie może być krótszy niż 8 wersów.
      • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie.
      • Każdą z nich należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
      • Prace należy złożyć do dnia 25 września 2020 r. do szkolnego  koordynatora konkursu Sylwii Kantorowskiej w formie elektronicznej – w postaci filmiku, nagranego na płycie, ewentualnie przesłanie na adres e-mail: syla348@wp.pl . (Pliki muszą być wolne od wirusów)
      • Wierszyk powinien być wyrecytowany według zasad poprawnej polszczyzny,  a działania matematyczne prawidłowe. Proszę o zadbanie o odpowiednie otoczenie i rekwizyty.
      • Kryteria oceny będą się skupiały na: zgodności z tematyką, twórczym charakterze utworu, poprawności stylistycznej i językowej, związku tytułu utworu z treścią, poziomie literackim pracy, samodzielności i oryginalności wiersza.
      1. Organizacja konkursu :
      • Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową,
      • Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu ,
      • Wyniki konkursu zostaną podane 2 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.
      • Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 2 października, w dniu w którym obchodzić będziemy Światowy Dzień  Tabliczki Mnożenia.
      • Każdy kto weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę celujący z matematyki oraz nagrodę rzeczową.
      1. Inne postanowienia :
      • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie wizerunku i prac konkursowych w celach promocyjnych szkoły.
      • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

       

     • Europejski Dzień Języków

     • Od 2001 roku obchodzony jest corocznie 26 września Europejski Dzień Języków. Od kilku lat organizujemy obchody tego wydarzenia w naszej szkole. W tym roku proponujemy wszystkim zabawę, w której warto wziąć udział. Prosimy aby wszyscy uczniowie klas starszych nagrali krótki (np. jednominutowy) filmik.

      Zasady zabawy:

      • Każda klasa losuje inny język;
      • Wszyscy uczniowie w klasie przygotowują filmik, w którym powiedzą kilka dowolnych zdań w wylosowanym języku, zaśpiewają, podadzą ciekawostkę, itp.;
      • Wraz z wychowawcą uczniowie wybierają najciekawszy filmik w klasie;
      • Do 18 września wychowawcy przekazują wybrane filmiki nauczycielom języków obcych;
      • Wybrane filmiki zostają umieszczone na stronie szkoły;
      • Wszyscy uczestnicy zabawy dostają 10 punktów, klasowi zwycięscy  20.

      Świętuj  razem z nami i weź udział w zabawie!

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@edu.um.warszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych