• Zajęcia z programowania

     • „Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży” realizowane w Szkole Podstawowej nr 139

      im. Ludwiki Wawrzyńskiej  ul. Syreny 5/7 w Warszawie

      KARTA_____ZGLOSZENIA____UCZESTNIKA.pdf​​​​​​​


      REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACJNEGO 2020

      „BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”


      1. Organizatorem zajęć jest Dzielnica Wola  m. st. Warszawy, zwana w dalszej części Regulaminu „Dzielnicą”.
      2.  Zajęcia, zwane dalej „Zajęciami”, organizowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2020
      3. Zajęcia prowadzone są   w budynku Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie  przy ul. Syreny 5/7  a w Warszawie.
      4.  Zajęcia prowadzone są od 9 marca 2020 r. do 18 grudnia 2020r., z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
      5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
      6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz godziny zajęć.
      7. Osobami uprawnionymi do korzystania z zajęć są dzieci i młodzież oraz  w wieku od 10-16 lat, zwani dalej „Uczestnikami”.
      8. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie w godzinach pracy sekretariatu informacja na stronie szkoły:  https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      9. Zapisu można dokonać poprzez złożenie karty zapisu. Karta zapisu pojawi się na stronie internetowej szkoły najpóźniej 2 marca 2020.
      10. Zapisu na zajęcia może dokonać opiekun prawny Uczestnika.
      11. Czas trwania pojedynczych zajęć to  2 godziny  z 10 minutową w połowie zajęć.
      12. Liczba miejsc na zajęciach  jest ograniczona (15 osób w jednej grupie uczestników w wieku 10-13 lat i 15 osób w grupie uczestników 14-16 lat).
      13.  Niewykorzystane Zajęcia po skończonym cyklu szkoleniowym przepadają.
      14. Uczestnik nie ma możliwości odrabiania Zajęć.
      15. O udziale w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w sekretariacie SP 139.
      16. Na zajęcia zostaje zakwalifikowane pierwsze zapisane 15 osób z każdej grupy wiekowej. Pozostałe zapisane osoby znajdują się na liście rezerwowej.
      17. Jeżeli  Uczestnik nie będzie uczestniczył w 3 zajęciach bez usprawiedliwienia jest usuwany z listy uczestników. Na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
      18. Za usprawiedliwioną nieobecność uważa się zwolnienie lekarskie i zaświadczenie ze szkoły Uczestnika  o uczestnictwie w zawodach lub konkursach. Usprawiedliwienia od rodziców nie będą honorowane
      19. Na pierwszych zajęciach Uczestnik podpisuje oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
      20. Kontakt z sprawie zajęć – sekretariat SP 139 - https://sp139warszawa.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1.
      21. Uczestnik  na pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, że będzie się stosował do niniejszego regulaminu.
      22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor SP 139 w Warszawie


    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Zapraszamy Rodziców do dekoracji sali gimnastycznej na bal karnawałowy w poniedziałek - 24 lutego o godz. 20.00.

      Dziękujemy

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@edu.um.warszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
  • Galeria zdjęć

    brak danych