Menu

Ubezpieczenie dzieci 2017/2018 Kalendarz Zebrania klas 0-3 Zebrania klas 4-7 Koszty obiadu Procedura wydawania duplikatów dokumentów Koncerty Dziennik elektroniczny Regulamin stroju uczniowskiego SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU REGULAMIN  PUNKTOWEJ  OCENY  ZACHOWANIA Przeciwdziałanie wszawicy Wykaz dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Harmonogram dyżurów wakacyjnych 2018 r. LATO W MIEŚCIE - harmonogram

Dla rodziców

Ubezpieczenie dzieci 2017/2018

UBEZPIECZENIE  DZIECI  2017/2018         

Ubezpieczenie NW od następstw nieszczęśliwych wypadków rozszerzone  o zdrowie lub sport

Towarzystwo  Ubezpieczeń   InterRisk S.A  I Oddział w Warszawie

ul. Domaniewska 37    02-672  Warszawa     

______________________________________________________________________      

Zgłaszanie szkody:  ( Ogólne warunki ubezpieczenia zamieszczone są na stronie internetowej szkoły)

1.www.interrisk.pl

2.Call Center  22  212 20 12

3.interrisk.szkody@vigekspert.pl

4.pisemnie – po wypełnieniu druku   Aleje Jerozolimskie 162  02-342  Warszawa lub w każdej jednostce InterRisk 

_______________________________________________________________________

Suma  ubezpieczenia   13 000,00 zł   /słownie: trzynaście  tysięcy złotych/

Składka  dla ucznia  -  54,00 zł   jednorazowa za cały rok   

OPCJA   OCHRONA    PLUS + Świadczenia dodatkowe

- ubezpieczenie działa 24 godziny, cały rok, na terenie całego kraju  i w czasie wyjazdów

zagranicznych

SKŁADKA DLA SPORTOWCÓW -  68,00 zł   obejmuje zdarzenia i urazy związane z udziałem dzieci  w: treningach, zawodach, zgrupowaniach , obozach kondycyjnych,  pozaszkolnych  kołach  sportowych , klubach  sportowych i organizacjach sportowych,  pozalekcyjnych  zajęciach sportowych, obowiązkowych zajęciach  

Telemedycyna  -  6,00 zł do wybranej składki  – codzienne 8.00-22.00 ( porady lekarskie, porady profilaktyczne, skierowanie na badanie, przedłużenie recepty, interpretacja badań lekarskich

ZWROT  ZA  SKARDZIONE  MIENIE  W  SZATNI (kurtka, buty)  do kwoty 300,00 zł   

                                       

NIE MA KOMISJI LEKARSKIEJ,  ZA KONKRETNE ZDARZENIE – KONKRETNY % USZCZERBKU  NA  ZDROWIU  I  KONKRETNE  PIENIĄDZE

 

Rodzaj   świadczenia

Kwota  bazowa

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,  w tym zawał serca i udar mózgu

 

13 000,00 zł

100% sumy ubezpieczenia

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

 

Do 30% sumy ubezpieczenia

3 900,00 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki

1% sumy ubezpieczenia

130,00 zł

Z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy

Jednorazowo 10%  sumy ubezp..

1 300,00 zł

Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica  Ubezpieczonego            w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Jednorazowo 10%  sumy ubezp..

1 300,00 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia

Jednorazowo 1%  sumy ubezp..

130,00 zł

Z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego

 

do 100% sumy bezp..

Wg załącznik

Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów

 

 Do 100%  sumy ubezpieczenia

Wg załącznik

Z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem

5% sumy ubezp..

650,00 zł

Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych

1,0% sumy ubezp..

130,00 zł

 

 

ŚWIADCZENIA   DODATKOWE

 

l.P

Zakres świadczeń dodatkowych

Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczeń

1

Śmierć wyniku wypadku komunikacyjnego

 

13 000,00 zł

100% sumy ubezpieczenia

2

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000,00 zł

II stopień 10% SU

III stopień 30% SU

IV stopień 50% SU

3

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 3 dnia pobytu)

 

5 000,00 zł

1%  SU za każdy dzień

50,00 zł za 1 dzień

4

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

(od 3 dnia pobytu)

5 000,00 zł

1%  SU za każdy dzień

50,00 zł za 1 dzień

 

5

Zwrot kosztów leczenia w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku

 

5 000,00

do 20% sumy ubezpieczenia

do 1 000,00 zł

 

 

6

Poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane)

 

 

2000,00 zł

 

Do 100% sumy ubezpieczenia

7

Operacje w wyniku choroby

 

5000,00 zł

Wg załącznika nr 9 OWU

 

 

8

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski

 

5 000,00

do 10% sumy ubezpieczenia

do 500,00 zł

 

9

Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej serca

 

5 000,00 zł

20% sumy ubezpieczenia

1 000,00 zł

 

Wnioski  są  do pobrania  w  sekretariacie  szkoły. 

 

 

Adres korespondencyjny:

 

Departament Likwidacji Szkód

Zespół Likwidacji Szkód NNW i Zdrowotnych

Aleje Jerozolimskie 162

02-342  Warszawa

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    ul.Syreny 5/7
    01-132 Warszawa
  • (022) 632-59-94
    fax 0-22 632 52 79

Galeria zdjęć