• Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją
     • Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

     • Posiadamy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom
      z Dysleksją. I staramy się o jego przedłużenie.

      Zatem po raz kolejny  w naszej szkole :

      Szkolny  Tydzień Świadomości Dysleksji 2019
      Tegoroczny Tydzień Świadomości Dysleksji zaplanowany jest na dni od 25 do 29 listopada.  Przebiegać on będzie pod hasłem:

      Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją

      W związku z powyższym szkoła przygotowała szereg działań, pozwalających lepiej poznać trudności z jakimi borykają się dzieci z dysleksją, a tym samym zbliżyć się do nich.

      Celem jest  zwiększenie świadomości występowania specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ale przede wszystkim zachęcenie uczniów naszej szkoły do aktywności literackiej, ortograficznej, czytelniczej.
      Ważnym elementem przedsięwzięcia jest  podkreślenie, ze dysleksja nie przeszkadza w osiąganiu życiowych sukcesów.

      Działania planowane w ramach obchodów  Tygodnia Świadomości Dysleksji:

      1. Już 26 listopada o godz.17.30 pedagog szkolny wygłosi dla Rodziców klas 4-5 prelekcję na temat dysleksji rozwojowej, rozpoznawania, pracy w domu z uczniem z dysleksją.

      2. Ogłoszenie wewnątrzszkolnego  konkursu  literackiego - "O człowieku, który pokonał własną słabość" (forma opowiadania).
      3.Przeprowadzenie w klasach 6-8  dyktanda mającego na celu wyłonienie Mistrzów Ortografii.
      3. Przeprowadzenie w klasach 0  akcji: "Poczytam Ci, młodszy Kolego”.
      4. Wykonanie plakatów "Słynni dyslektycy" .
      5. Przeprowadzenie w klasach czwartych i piątych lekcji wychowawczych "Dyslektycy są wśród nas".

      6.Wykonanie tematycznych gazetek.

      7. W klasach 1-3 podczas zebrań wychowawcy przeprowadzą z rodzicami  pogadanki na temat dysleksji .

      8.Konsultacje ze specjalistami.

       

     • KLUB WŁÓCZYKIJA

     • Pierwsze koty za płoty, czyli pierwszy spacer już za nami!

       

       Z mapami w rękach i zadaniami do wykonania przez  prawie 3 godziny spacerowaliśmy po Muranowie, odkrywaliśmy i podziwialiśmy murale.   Niektórzy z nas wspólne spędzone chwile zatrzymali w obiektywie.  Następna Wyprawa już w listopadzie. Serdecznie zachęcamy!

      Historyczny Muranów (dzisiejszy Muranów i Nowolipki) to część Warszawy należąca do dzielnic Śródmieście i Wola. To miejsce o bogatej i tragicznej historii.

      Mural to grafika na ścianach o wielkim formacie, ale niezbyt długim żywocie.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
    • sp139@edu.um.warszawa.pl
    • (022) 632-59-94 fax 0-22 632 52 79
    • ul.Syreny 5/7 01-132 Warszawa
    • Inspektor Ochrony Danych - Bogdan Santorek Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. Kontakt z Administratorem - 22 632-59-94 wew.221
  • Galeria zdjęć

    brak danych